Kritikerlaget

Gjesteopphold i Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut gjesteopphold i 2023 ved gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter for kunstnere, kunsthåndverkere, duodjiutøvere, kuratorer og kunstkritikere.

Troms og finnmark gjesteopphold
Gjesteatelieret. Foto: Jasmina Bosnjak

Kunstnere, kunsthåndverkere, duodjiutøvere, kuratorer og kunstkritikere fra Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige og Sápmi oppfordres til å søke.

Søknadsfrist for gjesteopphold i 2023: 30. september 2022

Elektronisk søknadskjema er tilgjengelig her.

Praktisk informasjon:
– Det kan søkes om opphold i en periode fra minimum to uker til maksimum to måneder.
– Vi tilbyr ikke gjesteopphold kortere enn to uker.
– Bolig og atelier stilles vederlagsfritt til disposisjon for gjestende kunstnere, kunsthåndverkere, duodjiutøvere, kuratorer og kunstkritikere.
– Tilgang på fellesverksteder -grafikk, mørkerom, fargekjøkken og keramikk på Troms fylkeskultursenter er inkludert.
– Gjesteatelieret ved fylkeskultursenteret er fullt møblert og består av soverom, bad, kjøkken (35 m2) og et atelier (20 m2).

Les retningslinjer her.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda almmuha 2023 guosseorruma Romssa fylkkakulturguovddáš guossedáiddabádjái dáiddáriidda, giehtadáiddáriidda, duojáriidda, kuratoriidda ja dáiddaárvvoštalliide.

Davvi-Norgga, Davvi-Suoma, Davvi-Ruoŧa ja Sámi dáiddárat, giehtadáiddárat, duojárat, kuratorat ja dáiddaárvvoštallit hásttuhuvvojit ohcat.

Ohcanáigemearri 2023 guosseorrumii lea čakčamánu 30.b. 2022.

Elektrovnnalaš ohcanskovi gávnnat dás.

– Lea vejolaš ohcat orruma unnimusat guokte vahku dahje eanemusat guokte mánu.
– Mii eat fála guosseorruma oanehabbot go 2 vahku.
– Mii fállat nuvttá orrunsaji ja geavahit dáiddabáji guossedáiddáriidda giehtadáiddáriidda, duojáriidda, kuratoriidda ja dáiddaárvvoštalliide.
– Lea vejolaš geavahit Romssa fylkkakulturguovddáš oktasašbájiid -grafihka, sevdnjeslanja, ivdnengievkkana ja keramihkka leat olahanmuttus.
– Fylkkakulturguovddáš guossedáiddabájis leat visot viessobiergasat ja doppe lea oađđenlatnja, basadanlatnja, gievkkan (35 m2) ja dáiddabádji (20 m2).

Loga njuolggadusaid dás.