Høstens stipendutlysninger

Oversikt over stipendutlysninger for kritikere som er virksomme i Norge. Søknadsfrist 16. oktober 2014. Søknader til Statens kunstnerstipend skal sendes inn elektronisk.

11. september 2014

Kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) kan søke følgende stipend for 2015:

Statens kunstnerstipend
Søknader skal som i fjor sendes inn elektronisk gjennom Mitt nettsted, se www.kunstnerstipend.no (søknadsportalen åpner i midten av september). Innføringen av elektroniske søknader innebærer at søkere må sende inn separate søknader for hver stipendtype de søker. Det er derfor viktig at søkere begynner i god tid. Det vil bli gitt veiledning både på nettsidene til SKS og i hjelpetekster i søknadsskjemaene.
Gruppen kritikere har per i dag fem arbeidsstipend, og vi oppfordrer aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å opprette hele åtte nye arbeidsstipend for 2015. Om dette går igjennom, står kritikergruppen foran en helt ny situasjon.
Kritikere kan også søke stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Målgruppen er yrkesaktive kunstnere «som gjennom noen/mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats». Kritikere kan søke disse stipendene til Andre kunstnergrupper.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.

Stipend fra Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Stipend for sakprosakritikk
Takket være støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) lyses det ut ett stipend for sakprosakritikk à kr 100 000.

Arbeidsstipend for kritikere
Takket være støtte fra Institusjonen Fritt Ord lyses det ut ett arbeidsstipend à kr 190 000.

NB! Søknadsfrist for samtlige av Kritikerlagets stipend er 16. oktober 2014. Søknader på e-post godtas ikke.