Kritikerlaget

Høstens stipendutlysninger

Oversikt over stipendutlysninger for kritikere som er virksomme i Norge. Søknadsfrist 16. oktober 2015. Søknader til Statens kunstnerstipend skal sendes inn elektronisk.

Kritikerlaget 11. september 2015 DansKunstLitteraturMusikkNyheterTeaterUtlysninger

Statens arbeidsstipend samt diversestipend har søknadsfrist 16. oktober 2015 kl. 13.00

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom Mitt nettsted, les mer om kunstnerstipend her. (søknadsportalen åpner i midten av september).
Innføringen av elektroniske søknader innebærer at søkere må sende inn separate søknader for hver stipendtype de søker. Det er derfor viktig at søkere begynner i god tid. Det vil bli gitt veiledning både på nettsidene til SKS og i hjelpetekster i søknadsskjemaene.
Gruppen kritikere har per i dag ti ledige arbeidsstipend, og vi oppfordrer aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.
Kritikere kan også søke stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Målgruppen er yrkesaktive kunstnere «som gjennom noen/mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats». Kritikere kan søke disse stipendene til Andre kunstnergrupper.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.

Stipend fra Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000,- til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

NB! Søknadsfrist for Kritikerlagets stipend er 16. oktober 2015.