Kritikerlaget

Kalender

Heddas ærespris til Therese Bjørneboe

Norsk kritikerlag gratulerer Therese Bjørneboe med Heddas ærespris!

Kritikerlaget 21. juni 2018 PriserNyheter
Therese bjorneboe

Under Heddadagene ble Heddaprisene delt ut, deriblant Heddas ærespris som i år ble tildelt Therese Bjørneboe, redaktør og teateranmelder.

I begrunnelsen står det blant annet at komiteen ønsker å «…hedre en person hvis redaktørgjerning i 20 år har stått helt i sentrum for opprettholdelsen og utviklingen av samtalen om scenekunst. Vi ønsker å gi vår ærespris til en redaktør som mer enn noen annen, og med en nærmest uforståelig arbeidskapasitet, har løftet oss, engasjert oss, fått oss til å sammenligne oss med andre, både her hjemme og der ute – og som ikke minst har oppfordret bransjen til selv å reflektere, skrive og intervjue hverandre, og som har gitt plass til fyldige, godt belagte kritikker . Tidsskriftet hun er redaktør for er blitt kalt et av Europas beste på sitt felt. Det er det sikkert også. Men viktigst er det at det er til for oss.

Vi er dypt takknemlige for den innsatsen som er lagt ned, og det er med stor glede vi overrekker Heddakomiteens ærespris til redaktør av Norsk Shakespearetidsskrift, Therese Bjørneboe.»

Begrunnelsen kan leses i sin helhet her.

Bjørneboe har flere utmerkelser bak seg. I perioden 1983 – 1985 var hun redaktør for Rød Ungdoms tidsskrift Rute 80, og fra 1994 til 1996 kulturredaktør i Klassekampen. For tiden er hun teateranmelder i Aftenposten, og fra 1998 har hun vært redaktør for Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. I 2014 ble hun utnevnt til æresmedlem i Det norske Shakespeareselskap, og i 2011 ble hun tildelt Willy Brandt-prisen.