Hilde Halvorsrød er ny styreleder i Norsk kritikerlag

Under helgens årsmøte i Norsk kritikerlag ble Hilde Halvorsrød valgt til ny styreleder.

15. april 2024
Hildebilde (1)
Hilde Halvorsrød. Foto: privat

Lørdag 13. april 2024 ble Hilde Halvorsrød valgt som ny styreleder i Norsk kritikerlag.

Hilde Halvorsrød (f. 1982) er fagredaktør for opera og scenisk kunstmusikk for Scenekunst.no, og i tillegg skribent og kritiker på frilansbasis. Hun har skuespillerutdanning fra Lee Strasberg Theater and Film Institute i New York, mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er i ferd med å ferdigstille sin doktoravhandling ved Norges musikkhøgskole.

«Det er spesielt viktig for meg å følge opp og videreføre det gode arbeidet som er gjort for å bedre kritikernes arbeidsvilkår, med mål om blant annet levelige honorarer, forutsigbar oppdragsmengde og kontraktsfestede avtaler», sier Halvorsrød.

«Jeg brenner også for at kritikk skal bli mer synlig i den offentlige samtalen. Som en motvekt til vår tids harde og polariserte kulturdebatter trengs et mangfold av faglig funderte kritikker som inviterer til samtale og diskusjon.»

På grunn av nåværende arbeidsforpliktelser vil Halvorsrød gå inn i vervet fra 1. oktober 2024. Nestleder Marit K. Flåtter vil fungere som styreleder frem til da.

For styret i Norsk kritikerlag
Anne Merethe K. Prinos
generalsekretær