Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Husk søknadsfrist Stipender 2013

Mandag 15. oktober er søknadsfrist både for stipend fra Norsk kritikerlag og for Statens kunstnerstipend.

Kritikerlaget 12. september 2012 ØkonomiUtlysninger

Kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) kan søke følgende stipend for 2013:

Statens arbeidsstipend samt diversestipend
søknadsfrist 15. oktober
Søknadspapirer kan lastes ned fra www.kunstnerstipend.no eller kontakt Norsk kritikerlag. Gruppen kritikere har per i dag tre arbeidsstipend, og vi oppfordrer aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.

Stipend fra Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Stipend for sakprosakritikk
Med forbehold om årsmøtets godkjenning har Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) gitt midler til ett årlig stipend for sakprosakritikk i en ny treårsperiode. Stipendet er på kr 100 000.

Arbeidsstipend
Takket være støtte fra Institusjonen Fritt Ord i en ny treårsperiode lyses det ut ett arbeidsstipend à kr 190 000.

Husk å lese utlysningstekstene nøye. Søknadene må være faglig begrunnet og sannsynliggjøre at kritikervirksomheten vil dra nytte av stipendet.

Søknadsfrist for samtlige stipend er 15. oktober 2012. Søknader på e-post godtas ikke.

Opplysninger kan også fås fra Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 47 24 30, e-post kritikerlaget(a)kritikerlaget.no
Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.