Kritikerlaget

Husk søknadsfrist Stipender 2013

Mandag 15. oktober er søknadsfrist både for stipend fra Norsk kritikerlag og for Statens kunstnerstipend.

Kritikerlaget 12. september 2012 ØkonomiUtlysninger

Kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) kan søke følgende stipend for 2013:

Statens arbeidsstipend samt diversestipend
søknadsfrist 15. oktober
Søknadspapirer kan lastes ned fra www.kunstnerstipend.no eller kontakt Norsk kritikerlag. Gruppen kritikere har per i dag tre arbeidsstipend, og vi oppfordrer aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.

Stipend fra Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Stipend for sakprosakritikk
Med forbehold om årsmøtets godkjenning har Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) gitt midler til ett årlig stipend for sakprosakritikk i en ny treårsperiode. Stipendet er på kr 100 000.

Arbeidsstipend
Takket være støtte fra Institusjonen Fritt Ord i en ny treårsperiode lyses det ut ett arbeidsstipend à kr 190 000.

Husk å lese utlysningstekstene nøye. Søknadene må være faglig begrunnet og sannsynliggjøre at kritikervirksomheten vil dra nytte av stipendet.

Søknadsfrist for samtlige stipend er 15. oktober 2012. Søknader på e-post godtas ikke.

Opplysninger kan også fås fra Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 47 24 30, e-post kritikerlaget(a)kritikerlaget.no
Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.