Kritikerlaget

Kalender

Informasjons- og veiledningsmøte

Kulturrådet inviterer søkere til ordningen tidsskrift og kritikk til informasjons- og veiledningsmøte.

Kritikerlaget 10. august 2021 Nyheter
Nkr logo

I forbindelse med den kommende søknadsfristen til ordningen «tidsskrift og kritikk» 2. september 2021, inviterer Kulturrådet til informasjons- og veiledningsmøte.

Tid og sted: 18. august 2021 kl. 10.00–11.30, digitalt.

Møtet ledes av leder av fagutvalget Ida Habbestad og ordningsansvarlig i administrasjonen Rolf Engelsen, som vil gi oppdatert informasjon om ordningen og forhold av betydning for søkere. De gir også veiledning om gjeldende retningslinjer og søknadsskjema for ordningen.

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis i møtet.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding kreves, innen 17. august.

Mer informasjon her.