Informasjons- og veiledningsmøte

Kulturrådet inviterer til informasjons- og veiledningsmøte om ordningen «Tidsskrift og kritikk»

12. august 2022
Pexels photo 264600
Kilde: Pexels

Kulturrådet arrangerer informasjons- og veiledningsmøte om ordningen for tidsskrift og kritikk, samt om søknader med frist 02.09 2022.

Tid og sted:
Torsdag 18. august kl. 13:30–15:30 i Kulturrådets lokaler i Mølleparken 22 i Oslo og på Zoom.

Formålet med møtet er å informere om ordningen inkludert endringer som er gjort siden forrige søknadsfrist.

Påmelding til møtet her.

Endringer om innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek
Med virkning fra søknadsfrist 02.09.22 erstattes ordning med «Subsidierte abonnement til folkebibliotek» av ordning for «Innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek». På sine nettsider skriver Kulturrådet at det er Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk som fant det nødvendig å gjøre denne omleggingen. Beslutningen ble tatt med bakgrunn i en rapport utvalget hadde bestilt. Rapporten heter Kulturtidsskrift i norske folkebibliotek – en analyse av ordningen med subsidierte tidsskriftabonnement, og er skrevet av Lars Halvorsen og Paul Bjerke fra Høgskulen i Volda. Utvalget valgte å følge hovedtrekkene i rapportens anbefaling.

Les mer om endringene her.

Les mer om den nye ordningen her.