Informasjonsmøte om ny søknadsrunde hos Kulturrådet

Norsk tidsskriftforening og Norsk kritikerlag inviterer til informasjonsmøte om ny søknadsrunde hos Kulturrådet.

28. januar 2021
142684703 3979794302040055 73039586164958510 n

Tid og stad: på Zoom torsdag 4. februar kl. 14.00 – 14.45
For: Tidsskriftredaksjonar, kritikarar, skribentar og andre.

Kulturrådet har opna for ein ny søknadsrunde for ordninga Tidsskrift og kritikk, som gjeld søknader til prosjekt og arrangement, og ei ekstraordinær utlysing for mangfaldsprosjekt.

Frist 4. februar k. 12.00.
Mer informasjon her.

– Prosjekt: Det kan søkes støtte til utviklings-, formidlings- og kompetansehevende tiltak. Der et formål er å bygge og styrke lokale/regionale plattformer for tidsskrifter og kritikk, forutsettes regional finansiering.
– Arrangement: Det kan søkes støtte til arrangementer som kan bidra til styrking av kunst- og kulturkritikken, debatten og den kritiske refleksjonen om kunst og kultur i norsk offentlighet. Det forutsettes avtale med kvalifiserte kritikere. Det kan også søkes støtte til andre typer arrangementer som fremmer formålet med foreliggende tilskuddsordning.
– Mangfoldsprosjekt: Det kan søkes støtte til prosjekter og arrangementer som kan synliggjøre og tilrettelegge for at et mangfold av stemmer og samtaler om kunst og kultur kommer til uttrykk i en bred offentlighet (se mer i retningslinjer som publiseres 02. februar).

Innleiarar:
– Ida Habbestad, leiar i utvalet for ordninga Tidsskrift og kritikk: Kva er formålet med ordninga og den nye søknadsfristen?
– Rolf Engelsen, Kulturrådet: Om søknader, kven kan søke og til kva type satsingar?

Ordstyrar er Bente Riise.
Det blir høve til å stille spørsmål.

Meld deg på her

Møtet finner du her
Meeting ID: 950 9368 8108
Passcode: 277428

Facebook-event