Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Informasjonsmøte om tidsskriftordningen

Kulturrådet inviterer til åpent digitalt informasjons- og dialogmøte om tilskuddsordningen tidsskrift og kritikk.

Kritikerlaget 16. juni 2020 Nyheter
Tidsskrift og kritikk 22. juni 2020

Mandag 22. juni kl. 10.00–11.00 arrangerer Kulturrådet et åpent digitalt informasjons- og dialogmøte om tilskuddsordningen tidsskrift og kritikk.

Tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk har blant annet til hensikt å styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer.

Bakgrunnen for møtet er at Kulturrådet er opptatt av at ordningen når bredt ut, både geografisk og til bidragsytere med ulik bakgrunn. Møtet henvender seg til alle som er interessert og engasjert i feltet, og kanskje særlig de som kunne tenke seg å søke, men ikke kjenner ordningen. Enkeltkritikere og -skribenter er også velkommen, etablerte så vel som uetablerte, og særlig de med base andre deler av landet enn Oslo og Viken.

Møtet vil foregå digitalt på Zoom, lenke kommer.
Facebook-event her.