Julian Blaue har skrevet Årets kritikk 2016/2017

Årets kritikk 2017 er Julian Blaues tekst «Allkunstverk Volksbühne 1992–2016: Hvil i krig». Teksten ble publisert i Morgenbladet 5.8.2016.

29. mai 2017
Foto thomas aurin
Foto: Thomas Aurin

For dette mottar Blaue et reisestipend på kr 15 000. Utdelingen finner sted under Festspillene i Bergen 29. mai, der Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen i samarbeid arrangerer et debattmøte om kritikk av kunst for barn og unge.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Årets kritikk er en tekst som veksler mellom å trekke de lange linjene i teaterhistorien og å løfte frem små, detaljrike observasjoner fra skribentens egen teateropplevelse. Teksten er en anmeldelse, men anmeldergrepene blir samtidig brukt for å fortelle historien om et kunstnerskap og en hel teaterscene.
Teksten starter i et enkeltverk, og skribenten plasserer det først i sin lokale kontekst: institusjonen Volksbühne i Berlin hvor forestillingen blir vist. Han gir oss deretter et innblikk i dette teatrets historikk. Så utvides perspektivet enda mer, og både tysk og norsk teaterhistorie veves inn i verksanmeldelsen. Årets kritikk klarer slik å trekke linjer fra teaterpioneren Erwin Piscator og til den aktuelle forestillingen, og mellom de ulike politiske landskapene som kunstnerne og teatret har virket i. I tillegg får han frem hvordan teateret har blitt til en av Europas viktigste teaterinstitusjoner ved hjelp av Frank Castorff som teatersjef.
Teksten er viktig fordi den formidler et blikk på det norske kunstlivet fra et utenlandsk perspektiv. Virksomheten ved Volksbühne har i stor grad inspirert den norske scenekunsten, men sjelden fått mye oppmerksomhet i norske medier. Årets kritikk gir mulighet til å forstå norsk teater utenfra, fra et historisk punkt, nemlig fremførelsen av Herbert Fritschs oppsetning av Apokalypsen.

Teksten makter å følge det komplekse «allkunstverket» som Volksbühne er, og gjør det tilgjengelig og levende for leseren uten å ty til reduksjon eller forenkling. Skribenten har et skarpt blikk og inngående kjennskap til teaterhistorien – noe vi som lesere nyter godt av. Samtidig er språket nært, nedpå og imøtekommende, og det gjør det mulig å følge tekstens avanserte resonnementer. Engasjementet som ligger bak teksten smitter, og selv der vi må strekke oss litt som lesere for å henge med, oppleves dette som en lystbetont affære.

Det er imponerende at teksten klarer å romme spennet mellom historikk, politikk og historie og detaljer i enkeltverket — og samtidig oppleves som en så sterk enhet i seg selv. Det er nesten så teksten er en speiling av det «allkunstverket» den omtaler.

Årets kritikk er Julian Blaues «Allkunstverk Volksbühne 1992–2016: Hvil i krig», publisert i Morgenbladet 05.08.2016.

De nominerte til Årets kritikk 2016/2017 var:

Julian Blaue: «Allkunstverk Volksbühne 1992–2016: Hvil i krig»

Hild Borchgrevink: «Tar fiksjonen tilbake», Dagsavisen, 23.1.2017.

Hanne Johne: «Festivalen uten likeverd», Periskop 15.8.2016.

Les mer om utdelingen av Årets kritikk her.

Juryen har bestått av:
- Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
- Anette Therese Pettersen, teaterkritiker og fjorårets vinner av Årets kritikk

- Ann-Christin Berg Kongsness, dansekunstner og koreograf
- Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag teater, utnevnt av NTO

- Maren Ørstavik, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen
For mer informasjon, kontakt Ida Habbestad, leder for juryen og Norsk kritikerlag
997 26 559 / idahabbestad@mac.com