Kjøss mæ! Endelig er nøstologien her

4. oktober 2010
Nosteomslag

Kritiker og oversetter Nøste Kendzior (1950-2006) var helt fra begynnelsen av 90-tallet sterkt engasjert i Kritikerlagets arbeid. Først satt hun i styret i det som den gangen het Norsk litteraturkritikerlag fra 1990 til 1994, og siden var hun fra 1998 til 2006 medlem av arbeidsutvalget til litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag. Hun ble også hedret av Norsk kritikerlag da hun i 2000 ble hun tildelt prisen Årets litteraturkritiker.

Nøstes død var ikke bare et stort tap for hennes nærmeste, men også for den norske litterære offentligheten. AU litteratur tok derfor initiativ til å få utgitt en antologi med et utvalg av hennes artikler. Takket være godt samarbeid med forlaget Bokvennen og antologiens redaktør Kjell Olaf Jensen, er boken – en nøstologi – nå i salg. I forordet til Kjøss mæ! Tekster av Nøste Kendzior, skriver Kjell Olaf Jensen blant annet dette:

Nøste gjemte seg aldri, det er ikke noe distansert eller nøytralt over hennes verk, enten det er snakk om kåserier, anmeldelser, essays eller skjønnlitteratur. Derfor er det så lett å se og høre henne når man leser tekstene, derfor føles det ikke som om hun er borte. I hvert fall ikke langt borte: Hun er her. På hver side.

Vi gleder oss over at antologien har blitt en realitet og anbefaler sterkt denne boken, som høyskolelektor og tidligere kritiker Magne Lindholm tidligere denne måneden karakteriserte som «en lærebok i kritikk, en av de beste på norsk» da han deltok i en kritikersalong i forbindelse med utgivelsen.

Medlemmer av Norsk kritikerlag kan kjøpe boken til spesialpris fra forlaget Bokvennen, se vedlagt pdf.