Klima for kritikk

Velkommen til seminaret «Klima for kritikk» søndag 10. november 2019, Kunstnernes hus kino.

25. oktober 2019
Klima for kritikk, nettside
Fotomontasje: Mali Rena

Kunstseksjonen i Kritikerlaget inviterer til offentlig seminar «Klima for kritikk»

Tid og sted: søndag 10. november 2019, Kunstnernes hus kino

Jorda endrer seg, teorier om verden endrer seg og kunstverk utforsker ukjente klima. Norsk kritikerlag inviterer til seminar om klimakrisens konsekvenser for kunstkritikk.

Foruten mulige språklige endringer, skal seminaret problematisere hvorvidt klimakrisen har konsekvenser for kritikerens vurdering av kunst; av motiv, form, tema, metode, materialbruk og klimaavtrykk. Et tydelig skifte innen kunstteori er dessuten vendingen mot mer-enn-menneskelig agens. Må kritikeren vise en sensibilitet for ikke-menneskelige aktører, og revurdere hvem, eller hva, verkets subjekt og objekt egentlig er?

Vil slike perspektivendringer ha konsekvenser for kunsthistorien, eller er dette normative spørsmål som risikerer å gjøre kritikken mer ensrettet og mindre i stand til å beskrive en verden i endring?

Seminaret «Klima for kritikk» er i to deler:

Del I
13.00: Velkommen og introduksjon ved Ingrid Halland
13.05–14.00: Presentasjoner ved Susanne Christensen, Randi Nygård og Sigurd Tenningen.
Pause
14.15–15.00: Diskusjon og spørsmål

Del II
15.15–16.00: Mini-foredrag om kunst og klima fra NO Form Lab
16.15–16.30 Oppsummering og spørsmål

Om deltakerne:

Susanne Christensen (1969) er forfatter og kritiker. Hun var medredaktør i Vagant fra 2007 til 2010, og har vært fast spaltist der siden 2010. Christensen har skrevet for Klassekampen, Morgenbladet og Kunstkritikk. I foredraget under Klima for kritikk vil Christensen dele sine erfaringer som skribent under LIAF – Lofoten International Art Festival.

Randi Nygård (1977) er billedkunstner. Siden 2015 har hun arbeidet med det tverrfaglige kunstprosjektet Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet som undersøker naturforvaltning og kunstens potensielle rolle i å formidle klimarelaterte problemstillinger. Kunstprosjektet er en del av forskningsprosjektet Ensayos – et internasjonalt og tverrfaglig prosjekt hvor kunstnere, samfunns- og naturvitere og filosofer undersøker tema knyttet til politisk økologi.

Sigurd Tenningen (1982) er forfatter, kritiker og redaktør i tidsskriftet Vagant. Han har blant annet utgitt essaysamlingen Vegetasjonens triumf er total. Sammen med billedkunstner Jan Freuchen har han vært ansvarlig for utstillings- og publikasjonsserien Game of Life ved Kristiansand Kunsthall.

Ingrid Halland (1988) er kunsthistoriker og kritiker. Hun er førsteamanuensis i kunsthistorie og teori ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU. I både forskning og kritisk praksis har Halland arbeidet med problemstillinger knyttet opp mot politisk økologi og nye naturforståelser.

NO Form Lab er et skrivekollektiv bestående av unge kritikere og kunsthistorikere knyttet til Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Under Klima for kritikk vil skrivekollektivet holde 10 mini-foredrag som undersøker hva kunst og kunstkritikk kan gjøre i relasjon til klimakrise og miljøproblem. Deltakere: Tiril Sofie Erdal, Liv Gunhild Fallberg, Vera Maria Gjermundsen, Eirik Zeiner-Henriksen, Martine Hoff Jensen, Ulrikke Johansen, Emma Christine Karlsen, Sigrid Stenerud Steien, Lena Trydal og Siri Katinka Valdez.

«Klima for kritikk» arrangeres av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag. Arrangementet er generøst støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.