Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kompensasjonsordningene utvides

Blant nye koronatiltak er ekstraordinære stipender til kunstnere.

Kritikerlaget 02. juni 2020 ØkonomiNyheter
Korona

I en pressemelding 29. mai 2020 skriver Kulturdepartementet at det nå bevilges nye 1,85 milliarder kroner for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen. Hensikten er å bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll, og departementet foreslår derfor å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august – samtidig som ordningene utvides med 1,5 milliarder kroner.

– Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldingen.

Summen fordeles med henholdsvis 650 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kultur, og 850 millioner til ordningen for idrett og frivillighet.

Regjeringen foreslår i tillegg å sette av totalt 350 millioner til tre nye ordninger som skal bedre situasjonen for kulturlivet og for norske kunstnere, og blant disse ordningene er ekstraordinære stipender til musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere. I pressemeldingen går det frem at 100 millioner kroner skal sikre at disse faggruppene kan fortsette sitt kunstneriske virke framover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Støtten skal gis i form av stipend, og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.

Med disse nylige utvidelsene av kompensasjonsordningen og de nye ordningene under Kulturdepartementet, har regjeringen siden koronakrisen inntraff foreslått nær 3,8 milliarder kroner i målrettede tiltak for media, kultur, idrett og frivillighet.

Les pressemeldingen i sin helhet her.