Kritikerlaget

Konferanse om litteraturkritikk

Medlemmer av Norsk kritikerlag inviteres til å melde seg på seminaret «Changing Functions of Criticism» som arrangeres ved Universitetet i Oslo i august.

Kritikerlaget 13. juni 2013 LitteraturSeminarerNyheter

Konferansen «Changing Functions of Criticism» foregår 14-16. august på Universitetsbiblioteket i Oslo og markerer avslutningen av det nasjonale forskningsprosjektet “Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering”.

Gjesteforelesere er Terry Eagleton, Jeremy Treglown, Anne-Marie Mai og Jostein Gripsrud. I tillegg vil over tredve andre forskere og kritikere holde kortere innlegg.

Arrangøren inviterer medlemmer av Norsk kritikerlag til å melde seg på seminaret, og tilbyr deltakelse for studentpris.

Les mer om konferansen og meld deg på her