Koronamidler til sakprosaforfattere

Store Norske Leksikon lyser ut skriveoppdrag for frilansforfattere som har mistet oppdrag eller inntekter som følge av pandemien.

Kritikerlaget 08. juni 2021 UtlysningerNyheter
Illustrasjonsbilete snl untitled 57

Som følge av at mange frilansforfattere har blitt hardt rammet av koronapandemien, med mange avlyste oppdrag og reduserte inntekter som konsekvens, lyser ut Store Norske Leksikon ut skriveoppdrag.

I 2020 fordelte SNL 3,25 millioner kroner til faglitterære forfattere som ble økonomisk rammet av korona-pandemien. Det resulterte i oppgraderinger av hele fagfelt og mange nye og gode artikler i leksikonet.

Nå har NFFO og Fritt Ord til sammen bevilget én million kroner til å utvide prosjektet inn i 2021, og SNL ser dermed etter flere skribenter. Det søkes først og fremst etter personer som vil skrive spesifikke artikler, men SNL hører gjerne fra fagpersoner som kan ta ansvar for hele fagområder i leksikonet også.

For mer informasjon, se her.