Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kringkastingsstipend

To kringkastingsstipend utlyses. Søknadsfrist er 1. desember 2012.

Kritikerlaget 24. oktober 2012 Utlysninger

Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag utlyser i fellesskap to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

Det kan søkes om reisestipend på 20 000 kr eller arbeidsstipend på 17 500 kr. Det kreves ikke medlemskap i lagene.

Nærmere opplysninger og eget søknadsskjema finnes på www.kritikerlaget.no eller fås ved henvendelse til Norsk kritikerlag, tlf. 22 47 24 30.

Søknadsfristen er 1. desember 2012.

Se søknadsskjema vedlagt.

Filvedlegg