Kringkastingsstipend

To kringkastingsstipend utlyses. Søknadsfrist er 1. desember 2012.

24. oktober 2012

Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag utlyser i fellesskap to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

Det kan søkes om reisestipend på 20 000 kr eller arbeidsstipend på 17 500 kr. Det kreves ikke medlemskap i lagene.

Nærmere opplysninger og eget søknadsskjema finnes på www.kritikerlaget.no eller fås ved henvendelse til Norsk kritikerlag, tlf. 22 47 24 30.

Søknadsfristen er 1. desember 2012.

Se søknadsskjema vedlagt.

Filvedlegg