Kritikerlaget

Kringkastingsstipend for frilansere

Norsk Journalistlag og Norsk Kritikerlag lyser ut fire stipend til frilansere. Søknadsfrist 20. september 2019.

Kritikerlaget 19. august 2019 UtlysningerNyheter
Diary 3790294 960 720

Norsk Journalistlag og Norsk Kritikerlag lyser i fellesskap ut fire stipend á kr. 25 000,- til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor teater, musikk, dans, kunst eller litteratur. Stipendene kan også søkes av frilansere som produserer mediekritikk i, eller av, etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere kan også søke.
Medlemskap i NJ og/eller Kritikerlaget er ikke et krav for å kunne søke.

For mer informasjon og søknadsskjema, se her.

Dersom du har spørsmål om stipendet, kan du sende ein e-post til nj@nj.no eller kritikerlaget@kritikerlaget.no.