Krisefond

Norsk kritikerlag har opprettet et midlertidig krisefond, og lyser ut ti stipender med frist 15. april 2020.

3. april 2020
Korona

Koronakrisen rammer kunstnerne og frilanserne hardt. Frilanskritikere får oppdrag utsatt eller også avlyst, og vi vet at mange står i en akutt økonomisk krise som følge av det. Kritikerlagets midlertidige krisefond består av 10 stipender/utbetalinger à kr 10 000,-. Krisefondet er opprettet for å hjelpe de frilanskritikerne som denne situasjonen rammer hardest, og i en periode der myndighetenes støtteordninger ikke ennå er fullt ut operative.

Du kan søke på krisefondet dersom du er aktiv frilanskritiker med jevnlig publisering i redigerte medier og direkte økonomisk rammet av koronakrisen.
Søknadsfristen er 15. april 2020. Søknadsskjema er vedlagt lenger ned i saken.

Kritikerlaget vil også gjøre oppmerksom på andre steder man kan søke tilskudd i denne situasjonen.

Norsk kulturråd
Kulturrådet har fått i oppgåve å forvalte Kulturdepartementets nye kompensasjonsordning på 300 millioner kroner som målrettes mot kultursektoren. Kulturdepartementet utarbeider nå en forskrift. Når den foreligger, vil Kulturrådet arbeide med å få detaljer i ordningen på plass så raskt som mulig.

Kulturrådet etablerer dessuten en egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses koronapandemien. Utlysning er ventet i nær fremtid. Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai, og en siste før sommeren.

Fritt Ord
I forbindelse med koronapandemien lyste Fritt Ord 17. mars 2020 ut 40 millioner kroner i ekstrabevilgninger. Utlysningen gjelder prosjekter som er relatert til den situasjonen koronakrisen skaper. Første søknadsfrist for ekstrautlysningen var 31. mars.

For neste søknadsrunde gjelder følgende frister:
Torsdag 30. april klokken 15.00 (ekstrautlysning i forbindelse med koronakrisen)

Tirsdag 5. mai klokken 15.00 (ordinære søknader (f.eks. dokumentarfilm, dokumentarfoto, festivaler, konferanser og seminarer, teaterprosjekter, manusutvikling og utgivelse av sakprosa. Gjelder prosjekter som ikke springer ut av koronakrisen eller er vesentlig forandret på grunn av den))

Fredag 8. mai klokken 15.00 (norsk journalistikk

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)
Gjennom et samarbeid med Store Norske Leksikon har NFFO bevilget en halv million kroner til norske, faglitterære forfattere som blir rammet av avlyste oppdrag.

Styret i NFFOs faglittære fond bevilger for øvrig fem millioner ekstra til prosjektstipend for forfattere.