Kritikerlaget

Kriseinitiativ

I Sverige har Kritiklabbet tatt initiativ i håp om å hjelpe kritikere med arbeid i koronakrisen.

Kritikerlaget 30. mars 2020 Nyheter
Korona

Tidligere denne uken lanserte svenske Kritiklabbet en modell med hensikt å hjelpe kritikere med arbeid i den pågående koronakrisen.

«Koronakrisen, uansett hvor farlig og destruktiv den er, rommer også en sterk forandringskraft», skriver redaktør Magnus William-Olsson i en epost.

For som det påpekes så treffende av Kritiklabbet, fører koronakrisen til et dobbelt problem: Ansatte i kulturinstitusjoner har fått betydelig mindre å gjøre som følge av stengte dører, samtidig som kritikere ikke har forestillinger, konserter og utstillinger å skrive om. Dette kommer i tillegg til en allerede presset situasjon der mediene kutter i kritikken.

Som en respons på dette, lanserer Kritiklabbet et prosjekt med mål å tilrettelegge for de mange frilanskritikerne som mister inntekter nå på grunn av koronakrisen. Helt konkret dreier initiativet seg om et kurs, der kritikere kan melde seg på, skrive tekster og få tilbakemeldinger fra kollegaer – som en felles løsning på de to ovennevnte problemene. Og viktigst av alt kanskje: Tekstene vil publiseres på Kritiklabbets nettside.

«Använd krisens förändringskraft, så står offentligheten starkare efter corona än innan!» er oppfordringen fra initiativtakerne. Kurset kan man lese mer om her.

I den anledning kan det minnes om at også her hjemme har både Fritt Ord og Kulturrådet kommet på banen med ekstra midler til initiativer som hjelper kulturen gjennom krisen. Fritt Ord var på banen forrige uke, og meldte om 40 millioner ekstra og en ekstraordinær søknadsfrist nå i slutten av mars. Intensjonen er å «bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

Kort tid etter meldte Kulturrådet at også de bevilger ekstra midler til «kunst- og kulturprosjekter som tilpasses koronapandemien.» Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai, og en siste frist rundt sommeren.

Les mer om Fritt Ord sin utlysning her.
Les mer om Norsk kulturråd sin kommende utlysning her.