Kalender

Kritikarseminar i Bergen

Til medlemmer i litteraturseksjonen: Velkommen til litteraturseminar i Bergen

Kritikerlaget 28. oktober 2020 LitteraturNyheter

KRITIKARSEMINAR I BERGEN

OBS! Utsatt!
Tid og sted: Litteraturhuset i Bergen fredag 19. november 2021

Kritikken er utsett og personavhengig i region- og lokalavisene, og stadig fleire viktige regionaviser har skalert ned spalteplassen til kritikk. Dette har store konsekvensar for mengden bøker som blir meldt, og det har òg truleg store konsekvensar for det redaksjonelle arbeidet med kritikken som blir levert.

Om ei avis ønsker å posisjonere seg som ein viktig meningsbærar av kritikk, må den både kunne dekke eit breitt spekter av aktuelle bøker og samtidig bygge opp den einskilde kritikaren. Kven tar ansvar for geografisk mangfald blant kritikarane og korleis kan ein bygge opp markante, kritiske stemmer utanfor Oslo?

Med: Cathrine Krøger (kritiker i Dagbladet), Arne Borge (kulturredaktør i Vårt Land), Erik Bjerck Hagen (professor i litteraturvitskap ved UiB), Frode Helmich Pedersen (førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap ved UiB), Frode Bjerkestrand (kulturredaktør i Bergens Tidende), Jan Zahl (teater- og filmkritikar og bokansvarleg i Stavanger Aftenblad) og Vera Henriksen (kulturleiar i Romsdals Budstikke].

Litteraturhuset i Bergen dekker reiseutgifter tur–retur Bergen, lunsj og middag, samt opphald på hotell éi natt. Vi ber deg om å velje rimelegast mogleg reisealternativ.

Arrangør: Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk kritikerlag. Seminaret er støtta av Fritt Ord

Program:
12.00: Kaffi
12.15-13.00: «Fra en kritikers dagbok. 1998-2020». Føredrag ved Cathrine Krøger.
13.00-14.00: Lunsj
14.00-14.45: «Enhver kritikk er en mulig nyhet». Føredrag ved Arne Borge.
15.00-15.45: «Den gode kritikken før og nå. Om noen anmeldelser fra perioden 1908-2020». Føredrag ved Erik Bjerck-Hagen.
17.00-19.30: Middag
20.00-21.30: Korleis er stoda for kritikken i lokal- og regionalpresa? Paneldebatt med Frode Bjerkestrand, Jan Zahl og Vera Henriksen. Ordstyrar er Frode Helmich Pedersen.

For spørsmål og påmelding, send ein epost til margunn@litthusbergen.no

Påmeldingsfrist: 01.11.2021