Kritikerlaget

Kritikere kritiske til stipendendring

Utvalg mener at kritikere ikke er kunstnere, og foreslår å legge om stipendordningen.

Kritikerlaget 07. oktober 2016 Nyheter
Hovdenakk
Foto: Fredrik Bjerknes

Dagsavisen skrev tirsdag om stipendordningen som også omfatter kritikerne. Etter at et utvalg har gått gjennom ordningen, foreslås det at kritikerne ikke lenger skal være del av stipendordningen, på bakgrunn av at de ikke ansees som kunstnere. Fungerende leder i Norsk kritikerlag er kritisk:

– Formelt og prinsipielt er kritikere kunstnere. Forslaget om å fjerne kritikerne fra lista over mulige mottakere av kunstnerstipend er dårlig argumentert og dårlig gjennomtenkt, sier Sindre Hovdenakk til Dagsavisen.

Utvalget lener seg på et argument om at kritikervirket er mer formidlende enn kunstnerisk, noe Hovdenakk er sterkt uenig i.
– Kritikk kan ikke reduseres til kun formidling. Den representerer en fri stemme i offentligheten. Mange kritikere skriver i en essayistisk sjanger, snarere enn en journalistisk. Essayistikk kan ha et høyt kunstnerisk nivå, må regnes som kunstnerisk virksomhet som krever et høyt refleksjonsnivå, sier Hovdenakk til Dagsavisen.

Sammen med Filmkritikerlaget har Kritikerlaget bedt om møte med Kulturdepartementet, for å diskutere utvalgets forslag og kritikernes mulighet til å motta statlige kunstnerstipend.

Les saken i sin helhet her.