Kritikerlaget

Kritikerlaget på festspill 1994?2004

Det er i 2004 ti år siden Kritikerlagets første debattmøte fant sted, og det kan være på sin plass med en kort beskrivelse av dette tiltaket.

Kritikerlaget 07. juni 2004 Krit.sirkelenFestspillene

Ved det første debattmøtet i 1994 sa ordstyrer Torkil Baden at man håpet på et årlig debattmøte som en ny tradisjon i Festspillprogrammet for å formidle refleksjon og perspektiv. Det var også et mål å skape et treffpunkt for tilreisende kritikere og journalister. Og slik er det blitt.
Det hele begynte i januar 1994 da Torkil Baden på vegne av den tidens Kritikerlaget for teater, musikk og ballett tok kontakt med festspilldirektør Ole Wiggo Bang om samarbeid omkring et debattmøte. Initiativet ble møtt med stor begeistring i Bergen, og Bang syntes det var «fantastisk»! Et slikt arrangement var blitt drøftet på styremøte i Kritikerlaget etter et forslag fra styreleder Janne Kjellberg. Det ble gjort en avtale om økonomisk samarbeid omkring utgifter til reiser, honorarer, overnatting, billetter og møtelokale. Tanken fra Kritikerlagets side var (brev av 7.mars 1994): «håper at vi kan utvikle en form som er fruktbar også for kommende år, til berikelse for Festspillmiljøet.»
Knut Ove Arntzen ved Universitetet i Bergen ble også kontaktet for å skaffe utenlandske innledere.
Det første møtet hadde overskriften «Seminar om kunstkritikk», og det samlet femti publikummere. Året etter ønsket Kritikerlaget og kalle det «Åpent debattmøte» for å tydeliggjøre at publikumskontakten er vikigere enn et faglig seminar.
På møtet i 1995 om Hovlands nye opera «Fange og fri» sa Torkil Baden i innledningen: «Vi er antakelig i dannelsen av en tradisjon. Vi ser ofte at kjendisjournalistikk, sensasjonsglede og opplagstall styrer hva som kommer frem i media. Da haster det med å gi rom også for kvalifiserte faglige vurderinger og saklig debatt. Kritikerlaget ser seg selv som en ressurs og vil la seg bruke for at alle som ønsker det kan delta i en verbalisering og refleksjon over kunstopplevelsene.» Også dette har slått til.
Møtene er blitt finansiert med støtte fra Fritt Ord, Kulturdepartementet, Kulturrådet og i 2004 BIT-Teatergarasjen. Dette har også gitt mulighet for reisestøtte til kritikere, som ofte er frilansere eller fra mindre aviser uten ressurser til å sende kritikere til Bergen.
Møtene er gjennom hele perioden forberedt av Torkil Baden på vegne av Kritikerlaget. Temaene er valgt ut i samråd med ledelsen av Festspillene i Bergen, og de avspeiler den utvikling Festspillenes programprofil har gjennomgått med en vektlegging på nyere former for scenekunst.
Det har ikke vært en selvfølge at det skulle være årlige møter, og det har vært en omfattende prosess hvert år for å få tema, medarbeidere, informasjon og økonomi på plass. Flere ganger har møtet vært på nippet til å avlyses.
Siden opplegget kan feire tiårsjubileum er det å håpe at et slikt forum oppfattes som et viktig tilskudd til Festspillenes konsert- og teaterprogram og at opplegget kan fornyes og styrkes.

Programmene f or debattmøtene 1994?2004

x) debattmøter med andre samarbeidspartnere enn Festspillene, i tillegg til det ordinære møtet

 • 4. juni 1994 Fra teater til dans. Robert Steijn, Monna Dithmer, Karine Saporta, Torkil Baden
 • 1. juni 1995 Moderne musikkdramatikk- om urpremieren av operaen «Fange og fri» av Britt Hallqvist og Egil Hovland. Tero-Pekka Henell, Jarle Sørå, Hans-Christian Arent, Torkil Baden
 • 24. mai 1996 Amerikansk kontra norsk koreografi ? et møte mellom tradisjoner og temperamenter. Bodil Persson, Auli Räsänen, Inger-Margrethe Lunde, Torkil Baden
 • 23. mai 1997 Trenger vår tid MUSIKKteater, musikkTEATER eller MUSIKKTEATER? Stein Winge, Mona Levin, Olav Anthon Thommesen, Anders Beyer, Torkil Baden
 • 25. mai 1998 Dagens komponist ? idealist eller opportunist?Tom Sjeklesæter, Rolf Wallin, Ståle Wikshåland, Torkil Baden
 • 21. mai 1999 x) Verket i offentligheten. Kjersti Bale, Jan Erik Hansen, Henrik Hellstenius, Glenn Erik Haugland
 • 22. mai 1999 Det absurde teater: Sluttspill? Eller over Beckett etter vann? Knut Ove Anrtzen, Jon Fosse, Ragnhild Reinton, Finn Tveito, Jo Bech-Karlsen
 • 27. mai 2000 x) DET NYE Kritikk og musikk. Siri Meyer, Astrid Kvalbein, Ståle Wikshåland, Nils Henrik Asheim, Erik Steinskog, Anders Beyer, Arnfinn Bø-Rygg
 • 28.mai 2000 Hvor mye kan barokken rockes? Hvordan framføres og anmeldes barokkmusikken 250 år etter Bachs død? Halfdan Bleken, Ståle Wikshåland, Emil Otto Syvertsen, Ensesmblet Bergen Barokk, Torkil Baden
 • 2. juni 2001 Multimedia ? meningsfull samtidskunst eller trendy jåleri? Knut Ove Arntzen, Anne Grete Eriksen, Fredrik Rütter, Astrid Kolbjørnsen, Astrid Kvalbein, Tommy Sørbø, Torkil Baden
 • 1. juni 2002 Nysirkus, multimedia og stjerneregissører, ? blir teaterspråket enklere eller mer komplisert? IdaLou Larsen, Mona Levin, Annette Mürer, Yngve Sundvor, Knut Ove Arntzen, Torkil Baden
 • 28. mai 2003 Trenger musikken visualisering? Stein Olav Henrichsen, Stefan Herheim, Marit Strømmen, Mona Levin, Torkil Baden
 • 30. mai 2004 Har kritikeren et ansvar for å sikre kulturelt mangfold? ? bør kritikeren være fullstendig uavhengig av alle hensyn eller har han et ansvar for konsekvensene av sin kritikk? Knut Ove Arntzen, Glenn Erik Haugland, Jan H. Landro, Annette Mürer, Solveig Grødem Sandelson, Torkil Baden.