Kritikerlaget

Kalender

Kritikernes honorarer fordobles i Finland

Det svenske kulturfondet styrker den svenskspråklige kritikken i Finland.

Kritikerlaget 13. juni 2019 Nyheter
Kritikklabbet
Ylva Perera. Foto: Pontus Ferneman

I en pressemelding i dag fra Kritikklabbet i Sverige går det frem at det svenske kulturfondet går inn for å styrke den svenskspråklige kritikken i Finland. Dette gjøres i og med pilotprosjektet «Kritikkbyrået» hvis intensjon er å skal styrke kunst- og kulturkritikken. Under følger pressemeldingen som ble sendt ut fra Kritikklabbet:

Kritikernes honorarer fordobles!
Pilotprosjektet «Kritikkbyrået» skal styrke kunst- og kulturkritikken.

Kritikken er et fundament for et fungerende demokrati og en forutsetning for et profesjonelt kulturliv. Kritikernes vilkår har stadig blitt forverret; så vel oppdrag som honorarer har minsket kraftig. Det svenske kulturfondet satser nå 380 000 euro på å styrke den svenskspråklige kritikken i Finland.

Kulturfondets bidrag går til Interesseforeningen for finlandssvenske frilanskritikere (IFFF). Foreningen står bak satsningen og skal drive prosjektet. Ved hjelp av Kulturfondets midler skal frilanskritikernes honorarer fordobles under den tre år lange prosjektperioden. IFFF har i samarbeid med Kulturfondet utarbeidet en honorarmodell som skal støtte kritikerne og samtidig oppmuntre mediehusene til å engasjere profesjonelle kritikere.

Kritikerne søker om å få delta i Kritikkbyrå-prosjektet. De antatte kritikerne får utbetalt honorarer fra Kritikkbyrået som svarer til dem som oppdragsgiverne betaler. Kritikkbyråets kompletterende honorar utbetales bare for tekster som offentliggjøres i finlandssvenske publikasjonskanaler som har inngått avtale med Kritikkbyrået. Nærmere informasjon om søknadskriterier kommer i høst, og honorarfordoblingen trer i kraft ved årsskiftet.

Seminarer, videreutdanning og kompetanseheving inngår også i prosjektet, så vel som arbeid for kritikken i bred forstand gjennom skoleprosjekter og amatørkritikk.
På flere hold i Norden pågår det satsninger og prosjekter omkring kritikken. IFFF har som mål å utveksle erfaringer med sine søskenorganisasjoner og håper at Kritikkbyrået skal bli en modell som kan få bredt gjennomslag blant fond og finansierende organer også i andre land enn Finland.

For mer informasjon:
ifffkontakt@gmail.com
Ylva Perera (ordf.), +358405550517, Tatjana Brandt, Lasse Garoff, Hanna Ylöstalo
blogg: https://frilanskritiker.wordpress.com/
facebook: www.facebook.com/groups/829409610515647/