Kritikeropphold i Trondheim

Gjesteopphold for kritiker ved Lademoen kunstnerverksteder utlyses.

4. mai 2021
Lademoen

I samarbeid med Lademoen kunstnerverksteder (LKV) utlyser herved ArtScene Trondheim et gjesteopphold for en tilreisende kritiker i november 2021 og april 2022. Den aktuelle kritikeren vil få opphold og arbeidsplass i inntil en måned ved LKVs tverrfaglige kunstnerresidens i Trondheim.

Tilbudet gjelder først og fremst kritikere som arbeider innenfor kunstkritikk, men også andre sjangre (scenekunst, musikk, dans etc) kan vurderes. Oppholdet kan brukes til faglig fordypning, til å bli kjent med regionens kunst- og kulturscene, og skrivearbeid. Trondheims kulturtilbud er i vekst, med nykommere som Kunsthall Trondheim og Galleri Dropsfabrikken. I november åpner også kulturhuset Kjøpmannsgata Ung Kunst.

I løpet av gjesteoppholdet skal kritikeren gjennomføre en presentasjon av sitt kritikervirke, samt skrive en tekst som publiseres på artscene.no. Teksten kan ta form som kritikk fra regionens kunstscene, et intervju med en lokal kulturaktør eller et essay fra kritikerens faglige interesseområde.

Søknadsfrist: fredag 21.05.2021.

Mer informasjon her.

Gjestekunstnerordningen er finansiert av Trondheim kommune og Trøndelag fylke.