Kritikerlaget

Kritikerprisen for beste oversettelse 2004 til Geir Pollen

Kritikerprisen for beste oversettelse 2004 går til Geir Pollen for oversettelsen av W. G. Sebalds Austerlitz.

Christer Dynna 03. mars 2005 PriserLitteratur
Pollensebald

Oversetterprisen ble delt ut for første gang i fjor. I sin tale til årets vinner skriver juryemedlem Leif Høghaug følgende: «En god oversettelse kan aldri sammenlignes med en tilsynelatende lydig hund som kryper for sin herre. Ansikt til ansikt med originalteksten tar den gode oversettelsen på seg et ansvar, den sørger for at originalteksten lever videre i et nytt språk, et språk som ingen andre enn den gode oversetteren behersker.»

Om Sebalds roman heter det: «i det underlige samspillet mellom teksten og bokens mange sort-hvitt-fotografier, oppstår nye og overraskende innfallsvinkler til studiet av forholdet mellom forskjellige former for erindringsarbeid.»

Og om oversetterens utfordringer: «De tause fotografiene, som i en viss forstand vitner om det uoversettelige, forsterker inntrykket av at også tekster er bilder, andre bilder; fotografiene får oss til å tenke over hvordan språkets bilder flimrer forbi, som mystiske deltagere i en samtale om forståelse, fortolkning, lesning, kritikk og – nettopp – oversettelse. Vi gjentar: Den gode oversetteren sørger for at originalverket lever videre i et nytt språk. Og den gode oversetteren vi feirer og hedrer i dag, heter altså Geir Pollen.»

Juryen har bestått av Leif Høghaug, Anne Schäffer og Nora Simonhjell.
Prisen er et trykk av Per Kleiva med tittelen Snø.
Du kan lese hele Høghaugs tale ved å laste ned word-filen under.