Kritikerlaget

Kritikerprisen for beste oversettelse 2006

Kritikerprisen for beste oversettelse 2006 går til Karin Gundersen for oversettelsen av Stendhals Henry Brulards liv.

Kritikerlaget 01. mars 2007 PriserLitteratur
Images

Tale ved Leif Høghaug 1. mars 2007

En god oversettelse er en forlengelse av det kunstneriske arbeidet som er på gang i det verket forfatteren har gitt fra seg. I omarbeidelsen fra ett språk til et annet skjer det alltid noe. Det gjelder å finne fram til den rette formuleringen, den rette stilistiske varianten, det rette toneleiet – ja, det gjelder å arbeide seg fram til et språklig uttrykk som på best mulig måte yter det originale verket rettferdighet. Men en god oversettelse er også en bevisst fortolkning av det originale verket. Derfor har den gode oversetteren alltid mange ansikter: Hun er en god leser, en god filolog, en god fortolker, og dessuten en kunstner – en språkkunstner.

Det norske oversetteråret 2006 var et godt år. Juryen er imponert over den språklige bredden: Her er oversettelser fra fransk, engelsk, tysk, tyrkisk, spansk, polsk, italiensk, rumensk, arabisk, finsk, nederlandsk, persisk … Juryen har bestrebet seg på å lese så nøye som mulig, men et sted går grensen for den språklige kompetansen, det sier seg selv at det er umulig å vurdere alle oversettelsene på en måte som tilfredsstiller de strengeste filologiske krav. Derfor har vi lagt vekt på å fremheve de verkene vi mener representerer en viktig tilvekst til den norske litterære bokheimen. Det vi forstår som litterær kvalitet har derfor vært vår fremste indikator. Oversettelsen må fungere som en god norsk tekst, den må fungere som norskspråklig litteratur.

Også i år har juryen bestått av Nora Simonhjell, Anne Schäffer og Leif Høghaug. Vi er stolte over å kunne presentere en nominasjonsliste som viser spennet av tekster den oversatte litteraturen representer. Dette er ikke bare et stort språklig spenn, men også et spenn i sjanger og stil. Listen viser at den gode oversatte litteraturen er en berikelse og en nødvendighet for den norske litteraturen. De nominerte er:

Bernt Brendemoen for oversettelse fra tyrkisk til norsk av Orhan Pamuk: Istanbul. Byen og minnene. Gyldendal 2006.
Karin Gundersen for oversettelse fra fransk til norsk av Stendhal: Henry Brulards liv. Gyldendal 2006.
Thomas Lundbo for oversettelse fra fransk til norsk av Michel Houellebecq: Muligheten av en øy. Cappelen 2006.
Christian Rugstad for oversettelse fra spansk til norsk av Enrique Vila-Matas: Kortfattet innføring i den bærbare litteraturen. Solum 2006.

Mottakeren av Kritikerprisen for beste oversettelse 2006 utmerker seg med solid oversetterpraksis. Hun, for denne gangen går prisen til en kvinne, har oversatt viktige verk i den skjønnlitterære litteraturhistorien, og hun har også oversatt betydelige filosofiske tekster, her tenker vi spesielt på Jacques Derridas Marx’ spøkelser og Dekonstruksjon: Klassiske tekster i utvalg. Dette sier noe om det språklige og filologiske vokabularet oversetteren mestrer. Å kunne behandle filosofiske tekster med samme eleganse som skjønnlitterære, vitner ikke bare om en solid innsikt i det originale språket, men også i sitt eget morsmål. Stendhals Henry Brulards liv krever da også sin kvinne: Dette er et verk som blander sjangrene og som er svært hybrid både i sin narrative og språklige utforming. Kjære alle sammen, det er en stor glede å kunngjøre at Kritikerprisen for beste oversettelse 2006 går til Karin Gundersen.

Med oversettelsen av Henry Brulards liv har Karin Gundersen nok en gang vist at hun er en av de viktigste formidlerne av fransk litteratur i dagens Norge. Henry Brulards liv, som aldri tidligere er blitt oversatt til norsk, er Stendhals selvbiografiske verk, og en fortelling om den litterære så vel som den politiske overgangen fra det attende til det nittende århundret. Napoleonskrigen er ett av flere viktige stikkord, og sett i et sjangerteoretisk perspektiv er Stendhals urene, for ikke å si barokke prosa fortsatt en utfordring for enhver som vil utforske den litterære gråsonen mellom romantikk og realisme. Karin Gundersen har tatt utfordringen, og hun har sørget for at den franske klassikeren forblir en klassiker også i norsk oversettelse. Med våre kritiske briller på, leser vi Henry Brulards liv som en sterk fortsettelse av andre gode Stendahl-oversettelser signert Karin Gundersen: Kartusianerklosteret i Parma, Om kjærlighet, Rødt og Svart …

Karin Gundersen, gratulerer!

Prisen er et unikt trykk av Øyvind Torseter.

Nora Simonhjell
Anne Schäffer
Leif Høghaug