Kritikerresidency i Gøteborg

Konstepidemins internasjonale artist-in-residence i Gøteborg inviterer til et residency-opphold for kunstkritikere i Norden.

19. mai 2016
Konstepidemin

Open Call for nordiske kunstkritikere

Konstepidemins internasjonale artist-in-residence i Gøteborg inviterer til et residency-opphold for kunstkritikere i Norden. I løpet av noen intensive dager skapes en møteplass der deltakerne sammen reflekterer over kunstkritikerens rolle og kunstkritikkens uttrykk.

I et møte med deltakere fra de ulike nordiske landene, og med hjelp av gjesteforelesere, galleribesøk og kunsthaller, åpnes det for å sette sin egen virksomhet i perspektiv. Hvordan en kunstkritikk se ut og formuleres i dag? Hvordan står den i forhold til samfunnet og politikken? Hva er kunstkritikkens viktigste konfliktområder, utover dagspressens stadig skiftende fokus? Hvordan kan en kritisk offentlighet styrkes? Disse og andre spørsmål kommer på ulike måter til å tas opp og diskuteres i forbindelse med oppholdet. I løpet av uka vil det også bli anledning til å skrive en tekst som i slutten av perioden diskuteres i plenum, før den publiseres på Konstepidemins nettside.

Residency-oppholdet springer ut av Konstepidemin i Gøteborg, men de spørsmålene som stilles i løpet av oppholdet er ikke begrenset til å være lokale eller nasjonale. Her finnes det rom og mulighet for deg som kunstkritiker til faglig utvikling, få nye kontakter, og sammen med nordiske kolleger reflektere over kunstkritikkens og kunstkritikerens rolle i dag, samt den offentligheten som den virker innenfor.

Dato: 26. august–2. september 2016.
Sted: Konstepidemin, Gøteborg
Søknadsfrist: 24. juni

Hvem kan søke?
Vi antar en kritiker fra hvert land (Danmark, Norge, Finland, Sverige), samt en fra Västra Götaland. Residencyet retter seg særlig mot deg som ikke har anledning til lange opphold, derav den intensive formen.

Samtalen og tekstdiskusjonene kommer til å skje på de nordiske språkene, og unntaksvis på engelsk. De deltakerne som velges ut får reise og opphold dekket, samt middager. Man må selv besørge de øvrige måltidene. Innkvartering er sentralt i Gøteborg, like ved Konstepidemin.

Søknad
Søknaden skal inneholde tekst om motivasjon og hva du ønsker å få ut av oppholdet. Si også noe om hvilke problemstillinger du mener er relevante å diskutere i løpet av oppholdet. Legg ved cv og minst tre kritikker publisert i løpet av de siste fem årene.

Søknaden sendes til meira@konstepidemin.se

Ved spørsmål, ta kontakt med Meira Ahmemulic, internasjonal koordinator Konstepidemin
meira@konstepidemin.se