Kritikersalong: Kritikkens politiske ansvar

Velkommen til kritikersalong på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober kl. 19.00

17. september 2015

Litteraturkritikkens historie byr på et utall ulike svar på spørsmålet om litteraturen har et særskilt politisk ansvar. I dag ligger tilsynelatende både helhetlige politiske ideologier og estetiske teorier med brukket rygg, men samfunnsspørsmålene er stadig akutte. Hva er da en politisk adekvat kritikk? Må kritikeren gripe inn på det politiske planet, eller kan også estetiske eller eksistensielle lesninger ha politiske implikasjoner?

Kritikerne Tom Egil Hverven og Susanne Christensen møtes til en samtale om litteraturkritikkens politiske ansvar. Ordstyrer er litteraturviter Kristoffer Jul-Larsen.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Norsk kulturråd.