Kritikersalong: Kritikkverdig tekstilkunst

De seneste årene har tekstilkunsten gjort comeback og vist seg som et spennende og innovativt medium for en ny generasjon kunstnere. Men hva er det som gjør at tekstilkunst får så lite oppmerksomhet i media? Kritikerlaget inviterer til debatt om myter om tekstilkunsten.

7. november 2013

Tid: Torsdag 28. november kl. 17.30
Sted: Kunstindustrimuseet i Oslo, Sankt Olavs gate 1

Tekstil er noe vi alle har et forhold til: Tøy og stoff er knyttet til det private og intime, til hjemmets sfære. Mange tenker på veving, strikking og broderi som kvinnesysler, men er det riktig, eller er det en myte? I dag er det stadig flere menn blant tekstilkunstnere, og spørsmålet er om dette er det som kreves for å heve tekstilkunstens status i så vel den allmenne bevissthet som i kritikernes øyne. I så fall avslører det noen ganske seiglivede og problematiske holdninger knyttet til kjønn som det er grunn til å diskutere.

Vi inviterer til debatt om myter knyttet til den rike, spennende tekstilkunsten. Vi ser på kjønnsforestillinger, og diskuterer hva det er ved tekstilkunsten som gjør at den alt for ofte neglisjeres av den profesjonelle kritikken.

Cathrine Lorange (kurator formidling, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) gir en kort tekstilhistorisk innføring

Øvrige deltakere:
Ane Graff (kunstner)
Hans Hamid Rasmussen (kunstner)
Inger Johanne Rasmussen (kunsthåndverker)
Mona D. Gjessing (kunstkritiker)

Ordstyrer er Mona Pahle Bjerke (kunstkritiker).

Arrangør: Norsk kritikerlags seksjon for kunst i samarbeid med Norske kunsthåndverkere og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.