Poesiåret 2011

Kritkersalongen om poesiåret 2011 ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 1. desember. Kritikerne Hadle Oftedal Andersen og Mariann Enge samtalte og Merete Røsvik Granlund var ordstyrer. I tillegg til et kort referat, har vi fått lov til å legge ut Hadle Oftedal Andersens artikkel Møte med menneske. Artikkelen har tidligere vært publisert i Bokmagasinet, Klassekampen.

23. januar 2012
Poesisalong 1des

Panelet startet med å samtale om tre diktsamlinger: Jimmen av Øyvind Rimbereid, Til kjærlighetens pris av Ingrid Storholmen og Jeg har tenkt meg til de elysiske sletter av Rune Christiansen. De diskuterte deretter andre diktsamlinger kritikerne hadde merket seg. Mariann Enge trakk fram Erlend Nødtvedt, Rebecca Kielland, Kjartan Hatløy og Vilde Heggem. Enge trakk også fram poesiutgivelser som ikke kommer inn under innkjøpsordningen, som Vibeke Tandbergs Mumbles og serien Audiatur Print, poesibøker i plakatformat.

Hadle Oftedal Andersen trakk fram Lina Undrum Mariussen, Olav Gisle Øvrebø og Hildegunn Dale. Etter å ha diskutert hva som kan kalles konseptuell poesi, ble kritikersalong om poesiåret 2011 rundet av med noen tanker om hva vi vil se av poesi i nærmeste framtid. Internettpoesi ble nevnt som noe vi kanskje får se mer av. Enge stilte blant annet spørsmålet om vi etter hvert kan komme til å se mer språkeksperimenterende poesi fra nye, norske poeter med ulike kulturelle bakgrunner.

Hadle Oftedal Andersens artikkel Møte med menneske er vedlagt som PDF nedenfor. Artikkelen har tidligere vært publisert i Bokmagasinet, Klassekampen.