Kritikerlaget

Radikal operaregi?

29. september inviterer arbeidsutvalget for Seksjon for teater, musikk, dans til kritikersalongen Radikal operaregi?, som vil ta for seg Alexander Mørk-Eidems Tryllefløyten.

Kritikerlaget 06. september 2016 Krit.sirkelenDansMusikkTeater
Foto erik berg tryllefløyten
Foto: Erik Berg

Tid: 29. september kl. 18.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Opera er blitt en høyaktuell kunstform i Norge, særlig takket være en rekke store og vellykkede produksjoner ved Nasjonaloperaen i Oslo. Samtidig er det lett å kalle operasjangeren konservativ: Ikke bare preges repertoaret av kjente klassikere, muligheten for radikal fortolkning synes også begrenset, i alle fall hvis vi sammenligner med tilsvarende tendenser innenfor teateret.

I forbindelse Nasjonaloperaens produksjon av Mozarts klassiker Tryllefløyten, med premiere i november 2015, har spørsmålet om radikalitet i operaregi igjen dukket opp. Denne versjonen, signert regissøren Alexander Mørk-Eidem, involverte nyskrevet musikk, tekstredigering og komikeren Atle Antonsen i en sentral rolle.

Salongen diskuterer ulike problemstillinger knyttet til dette: Hva innebærer risiko i dagens operaregi, og hvordan kan vi tenke oss radikale og fornyende grep? Hvordan kan vi forstå forholdet mellom opera- og teaterdramaturgi, og har operasjangeren noe å lære?

Til å snakke om dette, har vi invitert operasjef og -regissør Per Boye Hansen; komponist og festivaldirektør Lars Petter Hagen; dramaturg med erfaring fra tekstarbeid i teater Matilde Holdhus; og musikkviter og filosof Nanette Nielsen. Samtalen vil bli ledet av post-doc ved Universitetet i Oslo og musikkritiker Astrid Kvalbein.

Medlemmer kan søke reisestøtte ved å ta kontakt med sekretariatet.

Salongen er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.