Kritikerlaget

Kalender

Kritikersalong: Scenekunst, kvalitet og kritikk siden 1829

Torsdag 15. mars inviteres det til kritikersalong om scenekunstkritikken, på Litteraturhuset i Oslo.

Kritikerlaget 15. februar 2018 NyheterKritikersalong
Hylland 2015 1

Tid og sted: Torsdag 15. mars klokken 18.00 på Litteraturhuset (Kverneland)

Kulturkritikken er i endring og utvikling. I denne kritikersalongen har vi invitert kulturhistoriker Ole Marius Hylland fra Telemarksforskning til å snakke om scenekunstkritikk i et historisk perspektiv og hvordan vi i dag snakker om kvalitet i teatret. I Kulturrådets nye utgivelse om kvalitet har Hylland skrevet en artikkel der han ser på utviklingen av norsk scenekunstkritikk og der han har sammenlignet kritiske tekster om scenekunst i ulike utgivelser til ulike tider. Han har lest og sammenlignet tekster fra tidsskriftet Critica fra 1829, fra norsk dagspresse i 1938 og fra scenekunst.no i 2015. Etter et innledende foredrag fra Hylland vil vi ha en samtale mellom Hylland og kritiker Hild Borchgrevink.

Problemstillingene knyttet til kvalitet, offentlig debatt, formidling og tekst er problemstillinger norske kritikere møter og har møtt så lenge det har eksistert en offentlighet med rom for disse diskusjonene. Med nye publiseringsplattformer og utvikling i dagspressens nedslagsfelt vil dette også være i endring, men mange av problemstillingene knyttet til kvalitet og formidling vil være de samme. I tillegg til dette er scenekunstkritikken et viktig kildetilfang for å forstå teaterhistorien. Det er derfor også svært interessant å høre om det historiske kildetilfanget Hylland skal bruke i arbeidet og om de estetiske utfordringene som blir omtalt i de historiske kritikkene.

Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.