Kritikersalong: Teater-, musikk- og dansekritikk i fortiden, samtiden og fremtiden

Velkommen til todelt kritikersalong om kritikk i digitale rom! Arrangementet strømmes fra Facebook.

11. mai 2021
184048680 10164957134915391 2516539635733484200 n
Foto: Unsplash / Mark Thompson

Tidligere var kritikeren en autoritet med en talerstol. Nå må hun rope like høyt som alle andre for å nå frem i et mylder av stemmer. Kritikere rynker ofte på nesen, når hun blir konfrontert med klikktall og rekkevidde på sosiale medier. Samtidig må også kritikerne forholde seg til at kritikken ikke lenger er en monolog. Det er en dialog. Skjønt, er det egentlig det? Er teksten levert når den er publisert, eller kan også den løpende debatten kalles for kritikk? Og i så fall: Hva gjør “facebook-kommentaren” med kritikken som institusjon?

Dette skal vi snakke om 19. mai, med et panel der alle har erfaring med kritikk i digitale rom.

Salongen er todelt, der første del består av tre foredrag som setter teater,- musikk- og dansekritikkens utvikling inn i en historisk og samtidig kontekst. Salongens andre del er en panelsamtale om kritikkens vilkår i dag. Hvem er dagens egentlige kritikere – de som skriver anmeldelsene eller de som deltar i den påfølgende debatten i kommentarfeltene? Burde kritikken være mer interaktiv og i større grad bruke mulighetsrommet SoMe gir – altså være et levende dokument som endres over tid?

Bidragsytere:

Del 1 (kl. 15.00-16.30):
Knut Ove Arntzen (Universitetet i Bergen), Sigrid Øvreås Svendal (Danseinformasjonen), Erling Guldbrandsen (Universitetet i Oslo)

Pause: kl. 16.30-17.00

Del 2 (kl. 17.00-18-00):
Moderator: Julie Rongved Amundsen
Paneldeltakere: Hild Borchgrevink, Filip Roshauw, Mariken Lauvstad og Jan H. Landro.

Tid og sted:
Onsdag 19. mai kl. 15.00–18.00. Salongen vil strømmes direkte fra Facebook.

Salongen arrangeres i samarbeid med Dansens Hus og med støtte fra Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.