Kritikerlaget

Kritikerseminar: Kultur & Kritikk

Velkommen til «Kultur & Kritikk» søndag 25. oktober på Kunstnernes Hus.

Kritikerlaget 13. oktober 2020 SeminarerKunstNyheter
Kultur og kritikk fb event px 2

Mangfoldsdebatten er høyaktuell i kunstfeltet, men dens implikasjoner har i liten grad vært problematisert i selve kunstkritikken. Norsk kritikerlag inviterer derfor til søndagsseminar om kunstkritikkens blindsoner. Går vi glipp av innsikter om både kunsten og oss selv?

Seminaret er praktisk innrettet, der vi vil presenteres for komplementerende innganger til hovedstrømmen i kunstkritikken forankret i bidragsyternes egne praksiser, det være seg via urfolksperspektiv, nord/sør-problematikk eller klassespørsmål.

I tillegg til å adressere kritikkens kulturkritiske, etiske og politiske kapasiteter, vil «Kultur & Kritikk» forhåpentlig også åpne opp for en bredere samtale om kritikkens formative potensial i en tid hvor ideer om globalisering, post-kolonial erkjennelse, representasjon og kulturbegreper stadig rekonfigureres.

Innlegg ved Irene Snarby, Grace Tabea Tenga og Zofia Cielatkowska
Introduksjon ved Charlotte Bik Bandlien

Tid: søndag 25. oktober kl. 14.00–16.00
Sted: Kunstnernes Hus (kinoen)

NB! Forhåndspåmelding til kritikerlaget@kritikerlaget.no innen 23. oktober er nødvendig. Begrenset antall plasser.

*

Irene Snarby (1967) er kunsthistoriker, skribent og kurator og har arbeidet i feltet samisk kunst siden tidlig 1990-tall. Pt PhD-stipendiat ved UiT / Norges Arktiske Universitet tilknyttet WONA: Worldling Northern Art. Snarby har bl.a virket ved Sámiid Vuorká-Dávvirat, De Samiske Samlinger i Karasjok, nå del av RiddoDuoattarMuseat, og vært medlem av Sametingets innkjøpskomité for samtidskunst og dáiddaduodji.

Grace Tabea Tenga (1994) er psykologistudent, afrikansk-estetisk danser i kompaniet Tabanka, aktivist, skribent og kunstkritiker. Arrangementsansvarlig for fagprogrammet til African Students Association og styremedlem i FRI Oslo og Viken. Tenga skriver fra et
kritisk feministisk og dekolonialt perspektiv for en rekke tidsskrifter, deriblant Klassekampen, Shakespearetidsskriftet, Scenekunst, Periskop, Ballade mm.

Zofia Cielatkowska (1981) er kunstkritiker, filosof og kurator. Hun har en doktorgrad i filosofi fra 2013. Hennes fokusområder er samtidens utfordringer i forhold til makt, ekskludering og marginalisering, og sosiale spørsmål innenfor kunst og kultur. Cielatkowska skriver for ulike magasiner som Kunstkritikk, Hyperallergic med flere og er medlem av AICA og Norsk kritikerlag. Hun bor i Oslo.

Charlotte Bik Bandlien (1977) er antropolog med visuell og materiell kultur som felt, tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo i en teoristilling siden 2011. Hennes interdisiplinære arbeid er sentrert rundt kontemporære forutsetninger for kulturkritikk, og innbefatter forskning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og kritikk. Bandlien satt i arbeidsutvalget for kunstseksjonen i Norsk Kritikerlag 2018-2020 og er initiativtaker til arrangementet.

*

«Kultur & Kritikk» arrangeres av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag.
Arrangementet er generøst støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.