Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kritikk av kunst for barn og unge

29. mai arrangerer Norsk kritikerlag ved arbeidsutvalget for Seksjon for teater, musikk og dans sitt årlige debattmøte i samarbeid med Festspillene i Bergen.

Kritikerlaget 12. april 2017 UtlysningerNyheter

Tid: 29. mai kl. 19.30.
Sted: Logen i Bergen

Medlemmer av TMD-seksjonen kan søke reisestøtte ved å ta kontakt med sekretariatet innen 4. mai.

I år har kritikersamtalen fått tittelen «Kritikk av kunst for barn og unge». Temaet er kunst som lages for barn og unge, og den kritikk dette møtes med. Hvordan forholder kritikere seg til et komplekst og sammensatt barnekunstuttrykk? Hva er de kritikkfaglige utfordringene som møter en kritiker av dette kunstfeltet, og hvilke utfordringer står barnekunsten ovenfor? Det har vært en stor utvikling av kritikkfeltet på kunst for barn og unge de siste årene, hvordan kan denne kunsten løftes frem og hvor¬dan forbedrer vi vilkårene for kritikk?

Ordstyrer blir teaterkritiker Tora Optun, og panelet vil bestå av medieviter og kritiker i Morgenbladet Aksel Kielland, avtroppende redaktør av periskop.no Gerd Elise Mørland, daglig leder av Scenekunstbruket Ådne Sekkelsten og kunstner Thomas Sandberg som er aktuell med forestillingen AlgoRitmo som vises i forkant av debatten.

Arrangementet avsluttes med at stipendet for Årets kritikk deles ut.

Årets kritikk-kåringen arrangeres i samarbeid mellom Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening. Stipendet deles ut til kritikeren bak årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Det gis i form av et reisestipend på 15 000 kroner, som gir vinnerkritikeren mulighet til å oppleve enda mer fra sitt felt.

Les mer om programmet her .

Debatten arrangeres i samarbeid med Festspillene i Bergen med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.