Kritikerlaget

Kalender

Kritiserer lukket seminar

Leder av Kritikerlaget, Preben Jordal, uttaler seg om lukket Jon Fosse-seminar.

Kritikerlaget 30. august 2022 LitteraturNyheter
Fossetur
Illustrasjon. Kilde: Vårt Land.

I Vårt Land skriver journalist Elias Bakken Johansen om en gruppe internasjonale forleggere og oversettere som nylig var samlet i Vestland fylke for å tråkke i Jon Fosses fotspor. Anledningen var at gruppen skulle «møte ‘topografien i Fosses forfatterskap’, nærmere bestemt i Bergen og Hardanger» og «å booste den internasjonale lanseringen av Jon Fosses Septologien.»

Opplegget ble arrangert av Fosses agentur, Winje Agency, med støtte fra blant andre Utenriksdepartementet (UD)». Preben Jordal, leder i Kritikerlaget, stiller seg kritisk til arrangementet han omtaler som «smøretur», og etterlyser større grad av faglighet:

– Kanoniseringen av Fosse skjer via den norske resepsjonen. Hvorfor er så få norske Fosse-kjennere med? Det er en feilslutning å tenke at man kan fly inn utenlandske stjerneskribenter, og så skal de liksom via en osmose i løpet av noen dager få det fosseske under huden, sier Jordal til Vårt Land.

Involvering av UD bør implisere en utvidelse av samtalen, understreker Jordal til avisen, fremfor et lukket arrangement som i følger Jordal fort fremstår som «kremmeraktig og provinsielt».

Saken kan leses i sin helhet her (kun abonnement).