Kritikerlaget

Kritikk i fokus

Kulturrådets årskonferanse 2016 vil handle om kritisk refleksjon og kritikkens betydning.

Kritikerlaget 12. mai 2016 Nyheter

Kulturrådets årlige konferanse vil i 2016 løfte fram kritisk refleksjon og kritikkens betydning.
Årskonferansen skal i år avholdes i Stavanger konserthus 9.–10. november.

«Et samfunn trenger refleksjoner og meningsbrytninger rundt egen samtid. Dette skal kunsten bidra til. Den offentlige meningsutvekslingen om kunst og kultur i avisen er de siste årene erstattet av en flermedial offentlighet, som gir rom for flere deltagere og flere meninger. Publikums synspunkter foreligger oftere enn den sakkyndige kritikerens. Hva skjer når den faglig funderte kunst- og kulturkritikken mister fotfeste i en felles offentlighet? Må kunstkritikk være faglig begrunnet for å være verdifull, eller er allmennhetens meninger like legitime?» Det skriver Kulturrådet på sine nettsider denne uka, og inviterer med dette til årskonferanse og samtale rundt kritikkens betydning.

For mer informasjon, se her.