Kritikerlaget

Kalender

Kritikk og offentlighet

Nasjonalbiblioteket arrangerer seminar om kritikk og offentlighet 15. mars.

Kritikerlaget 02. mars 2018 SeminarerNyheter

Torsdag 15. mars arrangerer Nasjonalbiblioteket fagseminar om kritikk og offentlighet.

«Kritikeren er strategen i kulturkampen». Det ser vi kanskje aller tydeligst i den norske offentlighetens tidlige fase i overgangen mellom 17- og 1800-tallet. Da tok kritikken opp de store spørsmålene om frihet, selvstendighet og demokrati. Men har Walter Benjamins påstand fortsatt gyldighet?

Nasjonalbiblioteket inviterer til et seminar om litteraturkritikkens rolle i samfunnsdebatten, fra de avgjørende kampene i tradisjonell avis- og tidsskriftkritikk til dagens intense debatter, som vi så i diskusjonene om tildelingen av Ibsen-prisen til Peter Handke eller striden om virkelighetslitteraturen.

Program:
10.00–10.15 Velkommen ved Kaja Schjerven Mollerin
10.15–10.45 Jostein Gripsrud: «Om å skrive offentlighetens historie»
11.00–11.30 Sissel Furuseth: «Invaderende offentligheter ved kritikkhistoriens sluttpunkt»
11.45–12.15 Marius Wulfsberg: «Amtmannens døtre og kritikkens menn»
12.20–13.15 Lunsj
13.15–13.45 Eivind Tjønneland: «Kritikk og offentlighet – med noen eksempler fra norsk debatt»
14.00–14.30 Kamilla Aslaksen: «Anonymitet, kritikk, kjønn. Camilla Collett og offentligheten 1854–1873»
14.45–15.15 Trond Haugen: «A. O. Vinje og kritikkens parlamentarisme»
15.30–16.00 Paneldebatt. Ordstyrer Kaja Schjerven Mollerin