Kritikken forsvinner?

Den svenske journalisten og forfatteren Ulrika Kärnborg gjester Oslo og Redaktørforeningens høstmøte. I boken sin Klikkokratiet – Det første som ryker er sannheten, utgitt i juni, uttrykker hun bekymring for det hun kaller «klikkokratiet» og blant annet kritikkens posisjon i dette.

8. november 2015

2. november publiserte Journalisten.no et intervju med den svenske forfatteren og journalisten Ulrika Kärnborg, der hun blant annet mener det er «[…] det er hyklersk at en utdanner like mange journalister på journalisthøgskolene som før. Man utdanner dem rett ut i arbeidsløshet […]» fordi journalistyrket er i fall i følge Kärnborg. Videre påpeker hun hvilke konsekvenser «klikkokratiet» får for kritikken, som hun mener ryker først fordi den ikke genererer nok klikk.

– Man mister hele kulturlivet. Kritikerne, forfatteren, forlaget, bokhandel og bibliotek står i forhold til hverandre. I så små markeder som Norge og Sverige kan jeg ikke forstå hvordan bokmarkedet skal klare seg uten kritikken, sier Kärnborg til Journalisten.no

Intervjuet kan leses i sin helhet her.