Kritikkens betydning i kulturbyen

Velkommen til Kritikkonferansen 2020 4. desember, om kritikkens betydning i kulturbyen.

Kritikerlaget 03. november 2020 KunstNyheter

I samarbeid med ArtScene Trondheim arrangeres en digital konferanse om kritikkens betydning i kulturbyen. Her belyses ulike forhold som bør ligge til grunn for et levende kulturliv utenfor hovedstaden gjennom tekst, video og podcast. Innhold publiseres på artscene.no og kritikerlaget.no.

Bidragsytere:

Sissel Furuseth, professor i nordisk litteratur ved UiO, bidrar med et essay som tar oss gjennom utviklingstrekk i norsk kunst- og kulturkritikk de senere årene.

Merete Røsvik, redaktør i Prosa, bidrar med et essay om kritikerens arbeidsvilkår og endringer i tidsskriftbransjen.

Gustav Svihus Borgersen er mangeårig kritiker og skal, gjennom en videopresentasjon, dele sine tanker om hva kritikerrollen innebærer.

Heidi Bale Amundsen, styreleder i Norsk kritikerlag, bidrar med et analyserende blikk på dagens kritiske offentlighet, i en videopresentasjon og kommentar.

Maria Veie Sandvik, regionkontakt Norsk kritikerlag vil rette oppmerksomheten mot kritikkens situasjon i regionene i sin videopresentasjon.

Elisabeth Frøysland Pedersen og Jasmina Bosnjak er fagrådgivere i respektive Bergen og Troms og Finnmark fylke. De skal fortelle om sine regioners satsning på kritikk gjennom hhv. kommentar og videopresentasjon.

Hør også podcasten «Hvordan legge til rette for et aktivt kritikermiljø?» Her utfordres Kirsti Husby, sjefsredaktør i Adresseavisen, Ola By Rise, kommunaldirektør i Trondheim kommune og Anne Gjelsvik, filmkritiker og professor ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, til å besvare dette spørsmålet. Podcasten lages i samarbeid med Anna Lian og Azra Halilovic fra Anna & Azra.

Hanne Hammer Stien, førsteamanuensis og visedirektør i utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiT, er invitert til å omformulere Dag Solhjells «Ti teser for en kunstkritikk i et regionalt perspektiv» (2009) og gjøre dem relevant for vår tid. Teksten «Ti momenter for en (g)lokal kunstkritikk» publiseres på artscene.no

«Kunsthistorisk kritikk» er en tekstserie med bidrag fra kunsthistoriestudenter ved NTNU. De undersøker hvor relevant kunstkritikkens pionerer er i dag ved å vekke til live kunstkritikkens «fedre», som Winkelmann, Hegel, Burke, Kant, Panofsky og Foucault; I 2020 vandrer de rundt i Trondheim og ser på kunst! Denne tekstserien publiseres på artscene.no i forkant av konferansedagen.

Innhold publiseres på artscene.no og kritikerlaget.no.
Følg også eventen på Facebook for å holde deg oppdatert om programmet.

Arrangør: ArtScene Trondheim i samarbeid med Norsk Kritikerlag, Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU og Trondheim kommune.

Kritikkonferansen 2020 er muliggjort med finansiering fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og Trondheim kommune.