Kritikerlaget

Kalender

Kritikkfestival i København og Malmø

22.-25. februar blir det arrangert kritikkfestival med program både i København og Malmø.

Kritikerlaget 09. februar 2012 LitteraturSeminarer

Fria Seminariet i Litterär Kritik (FSL) arrangerer sammen med flere samarbeidspartnere en kritikkfestival i København og Malmø 22.–25. februar. Tanken er at ulike aktiviteter på flere steder skal lokke både de som har litteratur og kunst som sin spesialinteresse, og et bredere publikum. Festivalens tema er Kritikken i den nye offentligheten. Les mer om kritikkfestivalen og om FSL her.

24. februar kl. 15 blir det paneldebatt på Litteraturens hus i Malmö om ”Yrke kritiker: kritikern i den nya offentligeheten”. Merete Røsvik Granlund, leder av arbeidsutvalget i Seksjon for litteratur, vil representere Norsk kritikerlag i denne debatten. Spørsmål som vil bli diskutert, er blant annet: “Hur ser situationen ut i dagens mediaklimat med tilltagande framgmentisering, kulturredaktionernas försämrade ekonomi och konkurrensen från blogg-sfären? Vad innebär det för skribenten att vara hänvisad till ett begränsat utrymme, ibland 800 till 1000 tecken? På kultursidorna möter vi allt oftare poäng- och topplistor i stället för reflekterande kritik med längre resonemang. I grunden är det kanske en yttrandefrihetsfråga – att kunna värna om samtalet kring konst, teater och litteratur. Och vad kan den nya situationen sett ur en annan vinkel ge för möjligheter: snabbhet, tillgänglighet? Den arabiska våren hade inte varit möjlig utan internet och de informella nätverken.” Panelet består ellers av Mai Misfeldt, ordförande i det danska Litteraturkritikerns lav, Elisabeth Nordgren fra Suomen arvostelijain liitto og kolleger fra svenske Kritikerforum. Ordstyrer er kritiker og poet Magnus Jacobsson.