Kritikkløft for tidsskrifter

Fritt Ord sørger for kritikkløft i flere norske tidsskrifter.

6. november 2017
Cover web

Tidligere i høst kunngjorde Fritt Ord at de vil bevilge inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsningen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Første søknadsrunde er nå behandlet, der Fritt Ord mottok Fritt Ord en større samlesøknad fra Norsk Tidsskriftforening. Her var delsøknader fra en rekke større og mindre norske tidsskrifter samlet om et kritikkløft for norske tidsskrifter.

I alt ble det bevilget kr 800 000 fordelt på 16 kritikkprosjekter i 15 ulike tidsskrifter. For eksempel mottok Vagant støtte til et prosjekt om debattorientert sakprosakritikk og til en digital kritikkspalte for europeiske perspektiver i litteraturen. Norsk Shakespearetidsskrift fikk tilskudd til digital publisering av kritikk på teater- og scenekunstfeltet, og Tidsskriftet Fett mottok støtte til å styrke sin rolle som plattform for feministisk bevisst kulturkritikk.

Les alle tildelingene her.