Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kritisk virksomhet: Norsk kritikerlags tverrfaglige jubileumsseminar

I anledning Norsk kritikerlags 20-års jubileum, arrangeres det todagers seminar om kritisk virksomhet 10. og 11. november i Nasjonalbiblioteket.

Kritikerlaget 05. oktober 2018 SeminarerNyheter
2d42fbcfb2c82c12cf1627f710570593

Seminaret er gratis, og det er åpent for deltakelse for alle lørdag 10. november.
Påmelding innen 29. oktober til kritikerlaget@kritikerlaget.no
Kritikere kan søke reisestøtte ved å henvende seg til samme adresse innen 18. oktober.

PROGRAM:


Lørdag 10. november

12.00 –12.10: Velkommen v/Susanne Hedemann Hiorth, Norsk kritikerlag

12.10–12.30: Norsk kritikks historie på 20 minutter ved Liv Gulbrandsen

12.30–13.30: Kritikk, følelser og kvalitet
Merete Røsvik: Men er det god litteratur? Sjelebot, overtydning og politisk sprengkraft som litterære kvalitetar
Tord Gustavsson: «Inderlig. Skjør. Empatisk. Robust». Hvordan tolker kritikerne musikkens intensjoner, og virker kritikken tilbake på musikken? Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftsforening, går i dialog med komponisten.
Julie Rongved Amundsen: Spel og følelser. Erfaringer med kritikk av felleskapsprosjekter.

13.30–14.30: Lunsj (ikke inkludert)

14.30–16.15: Kritikeren som godhetstyrann
Hvordan forholder kritikeren seg til kvalitetsvurderinger i en tid preget av politiske, humanitære og økologiske kriser?
Espen Stueland: Litteratur og klimaendringer
Sumaya Jirde Ali: Kritikerens ansvar
Toke Lykkeberg (DK): Kritikk uten kunst – om kunstkritikk som kapitalismekritikk
Åsa Linderborg: Kritikken i en polarisert kultur

16.15–16.45: Kaffe

16.45–17.30: Kritikk og uenighet. Samtaler om kritiske motsetninger
Ilene Sørbøe og Per Christian Selmer-Anderssen samtaler om deres ulike vurderinger av Den siste kongsfesten ved Det Norske Teatret
Fredrik Wandrup og Erik Bjerck Hagen samtaler om krim og kvalitet – også i kritikken

17.30–1815: Hvor vil vi hen med norsk kritikk de neste 20 årene?
I panelet: Knut Olav Åmås (Fritt Ord), Rolf Engelsen (Norsk kulturråd), Anne Schäffer (Norsk tidsskriftforening) og Susanne Hedemann Hiorth (Norsk kritikerlag).

Søndag 11. november (for kritikere)
10.00–10.20: Ellen Engelstad kommenterer gårsdagen.

10.20-12.00: Workhops
A) Hvordan forholder man seg til en mikrofon ved Karen Frøsland Nystøyl og Eystein Sandvik
B) Åpent skriverom — Axel Andersson
Bevisstgjøring av estetiske vurderinger og hvordan vi forholder oss til kvalitet i vår skriving. Skriveøvelser og diskusjon.

12.00-12.30: Lunsj (ikke inkludert)

12.30-13.30: Kritikk og mangfold ved Axel Andersson
Den teknologiske utviklingen har demokratisert ytringsmulighetene — og gitt kritikken nye formater. Hva har dette gjort for mangfoldet?

13.30-14.45: Eksempler på nyskapende kritikk
Kritikere/redaksjonsmiljø som utforsker kritikk deler sine erfaringer:
Elise M. Lund fra Vitensenteret (om museums/utstillingskritikk)
Hilde Slåtto fra Foreningen !les (om kritikkhefte for ungdom)
Maren Ørstavik fra Periskop (Om kritikk av kunst for barn og unge)
Silje M. Engja Sigurdsen (Om kunstkritikk)

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.