Kritikerlaget

Kunståret 2013

Kritikerlagets Kunstseksjon arrangerte 3. desember en kritikersalong for å oppsummere og kommentere kunståret 2013. Les referat her.

Kritikerlaget 16. desember 2013 ReferaterKunstKritikersalong
Bilde kunstaaret 2013
Mona Pahle Bjerke, André Gali og Mona Gjessing. (Foto: Kritikerlaget)

Kritikersalongen fant sted i Forfatternes hus i Oslo. I panelet satt André Gali, redaktør i Kunstforum, Lars Elton, kunstkritiker i VG og Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker i NRK. Mona Gjessing var ordstyrer.

Til tross for et begrenset oppmøte, avviklet Kritikerlaget sin salong med engasjerte innlegg fra paneldeltakerne og en påfølgende diskusjon med åpning for spørsmål fra salen. Avslutningsvis deltok alle de tilstedeværende i en mer uformell samtale omkring kunstrelaterte spørsmål.

Ordstyrer Mona Gjessing innledet med en punktvis gjennomgang av noen av de store begivenhetene i kunståret 2013, og fremhevet spesielt utstillinger mer eller mindre direkte knyttet opp mot de to jubileene: 150 års jubileet for Munch fødsel og feiringen av kvinners stemmerett. Publikumssuksessen Munch 150, det endelige vedtaket om å bygge nytt Munch-museum i Bjørvika, skulpturparken på Ekeberg og den nye triennalen i Bergen, Bergen Assembly, utgjorde noen av punktene på listen. I forbindelse med stemmerettsjubileet ble flere institusjoner som har profilert seg tydelig trukket frem: Kunsthall Oslo, Lillehammer Kunstmuseum og Sørlandets Kunstmuseum.

Skandalen rundt Vanessa Bairds veggmalerier i regjeringskvartalet ble også nevnt, likedan problemene rundt tilvirkingen av monumentet av Christian Fredrik som skal plasseres foran Stortinget i forbindelse med Grunnlovsjubileet til neste år. Avslutningsvis ble vedtaket om å bygge et nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen nevnt.

Deretter ble ordet gitt til panelet.

Mona Pahle Bjerke begynte. Hun trakk frem den store Arne Nordheim-utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter, Ingen -ismer for meg, takk! som en verdig kandidat til å vinne årets kunstkritikerpris. Pahle Bjerke fremehevet også Sophie Calle-utstillingen på Lillehammer Kunstmuseum. Også Kunsthall Oslo sin kvinnesaksutstilling Hold stenhårdt fast på greia di ble fremhevet som en fantastisk utstilling i året som gikk. Pahle Bjerke rettet kritikk mot den nye kunsttriennalen Bergen Assembly som kobler tematikken tett opp til en roman som ytterst få har lest. Dette er et skolekesmpel på dårlig formidling. Hun kritiserte også Ekebergparken, som hun mener representerer et foreldet og problematisk kvinnesyn. Et underlig statement fra Oslo Kommune i stemmerettsjubileumsåret.

André Gali tok deretter ordet. Han var sterkt uenig i Pahle Bjerkes kritikk av Bergen Assembly, og mente det var en flott kuratorielt grep, og en vellykket triennale. Han sluttet seg til Pahle Bjerkes hyllest av Sophie Calle-utstillingen og nevnte intervjuet som han i den forbindelse gjorde med Calle for Kunstforum som minneverdig. På Astrup Fearnley Museet mente Gali at høydepunktet var Imagine Brazil og understreket at han synes nettopp denne utstillingen har vært en av de beste «regionale» utstillingen AFM har produsert de siste ti årene. Også Museet for samtidskunst sin Kjartan Slettemark utstilling ble hyllet. På Henie Onstad Kunstsenter har Elektromagnetisk – moderne kunst i Nord-Europa, 1918–1931 og Lea Porsagers Food for the moon gitt positive tilskudd til kunståret.

Gali roste også Sørlandets Kunstmuseum for utstillingen The beginning is always today – som viser feminisme i den skandinaviske samtidskunsten de siste tredve årene, en utstilling som reaktualiserer kjønnsdisursen, og ikke minst har en mengde sterke verk. Gali trakk også frem Marianne Heiers utstilling på Kunstnernes Hus og betegnet Heier som et unikum i norsk sammenheng. En annen separatutstilling som hadde gjort inntrykk var Andreas Bennin A Nation Restored på Fotogalleriet. Likedan med Jan Freuchens utstilling samme sted.

Etter å ha nevnt en del utstillinger som åpenbart er prisverdige lanserte Gali sine nominasjoner til kunstkkritikerprisen 2013: Vanessa Bairds pågående arbeid med R6, Potsyd-utstillingen i Bergen og Marit Følstads utstilling Disorder på the Boiler Room. Når Gali nevner Baird som nummer 1 på sin nominasjonsliste er det, som han selv uttrykte det «for å løfte frem Bairds prosjekt, å vise at kritikerstanden støtter dette prosjektet på bakgrunn av den kvaliteten det innehar».

Lars Elton uttrykte bekymring over situasjonen for de private galleriene og de private virksomheten som i løpet av året er lagt ned. Han trakk frem Haugar Kunstmuseums Munch by Others som en av årets virkelig flotte utstillinger i 2013, men roste også Drammen Museum. Han snakket om Olav Christopher Jenssen. Elton ga begrunnet ros til Museet for Samtidskunst sin utstilling av både Ida Ekblad og Kjartan Slettemark. Elton trakk dessuten frem keramiker Thorbjørn Kvasbøs utstilling ved Lillehammer Kunstmuseum og i begeistrede ordelag roste han utstillingen Tusen tråder: en historiefortelling i tekstil, ikke minst den store tekstilutstillingen som nylig åpnet på Maihaugen/Lillehammer Kunstmuseum. Lars Elton understreket i denne sammenhengen betydningen av kunsthåndverket, og det gledelige i at kunsthåndverk nå er gjenstand for en økende interesse.

Referat av Mona Gjessing og Mona Pahle Bjerke

Kritikersalongen ble arrangert med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.