Kritikerlaget

Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Velkommen til Fafofrokost med rapportlansering.

Kritikerlaget 06. oktober 2019 SeminarerNyheter

Fafo inviterer til frokost med lansering av rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring». Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Kristine Nergaard på oppdrag fra LO. Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og kan da lastes ned fra Fafos nettsider.

Tid: onsdag 9. oktober 2019, kl. 08.30–09.45
Sted: Fafo, Borggata 2B, Oslo
Påmelding innen 8. oktober her

Om arrangementet:
Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. I lys av digitalisering og nye tilknytningsformer har Fafo sett nærmere på hvordan kunstnernes organisasjoner jobber med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser. For kunstnere er det vanlig å jobbe som selvstendig næringsdrivende med eget foretak eller å ta oppdrag som frilanser. Dette er tilknytningsformer som mange spår vil prege det nye arbeidsmarkedet, der langt færre får nyte godt av faste ansettelser og forutsigbar inntekt. Digitaliseringen har fått stor betydning innen musikk, scenekunst og litteratur gjennom muligheter for økt formidling, men utfordrer også etablert praksis for kompensasjon for bruk av åndsverk.

På denne Fafofrokosten spør Fafo hvordan organisasjonene jobber for å fremme medlemmenes inntekts- og arbeidsbetingelser når få har fast ansettelse, tilknytningsformene endres og prisene på oppdrag er under press. Hva er effektive virkemidler når oppdragsgiver ikke nås gjennom tariffavtaler? Er det noe å lære for andre yrkesgrupper som ser en vekst i nye typer tilknytningsformer? Hvordan kan organisasjonene sikre medlemmenes økonomiske interesser når teknologien og plattformene er internasjonal? Kan de mange små organisasjonene innen kunst og kultur styrke sin posisjon gjennom mer forpliktende samarbeid? Eller er man fortsatt for ulike?

Representanter fra organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet vil diskutere disse temaene med utgangspunkt i en ny rapport som Fafo har utarbeidet for LO.

Program
Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo
Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Kristine Nergaard presenterer utfordringer når det gjelder inntekt, rettigheter, digitalisering og samarbeid
Samtale mellom:
• Julie Lødrup, førstesekretær, LO
• Knut Alfsen, forbundsleder, Norsk Skuespillerforbund
• Hans Ole Rian, forbundsleder, CREO – forbundet for kunst og kultur
• Hanne Øverland, styreleder, Norske Kunsthåndverkere

Samtalen ledes av Anne Mette Ødegård, Fafo

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30–09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.