Kunstkritikerprisen 2009 til Elmgreen og Dragset

Det er en stor glede å meddele at Kunstkritikerprisen 2009 tildeles Michael Elmgreen og Ingar Dragset for fremragende arbeid med kurateringen av den Nordiske og Danske Paviljongen i Biennalen i Venezia (53rd International Art Exhibition – La Biennale de Venezia 2009).

Prisen overrekkes kl. 18.00 onsdag 7. april i OCAs (Office of Contemporary Art Norway) lokaler, Nedregate 7 i Oslo.

23. mars 2010
Collectors e d portrait

Prisen er en utmerkelse gitt til en kunstner, institusjon, gruppe eller annen aktør som har utpekt seg betydningsfullt i løpet av året som har gått. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av Seksjon for kunsts ca 90 medlemmer. Den endelige juryeringen er foretatt av arbeidsutvalget for Norsk kritikerlags seksjon for kunst. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst.

Kritikersalong

Umiddelbart etter prisutdelingen presenterer kunstnerne The Collectors og verket vil bli diskutert i et panel.
Paneldeltagere: Michael Elmgreen, Ingar Dragset, Marta Kuzma (Direktør for OCA og kommisjonær for den nordiske paviljongen), Will Bradley (kurator og kritiker), Johanne Nordby Wernø (kritiker i Morgenbladet). Ordstyrer: Per Platou (kunstner og kurator). Debatten vil foregå på engelsk.
Salongen er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Juryens begrunnelse

«Elmgreen & Dragsets prosjekt med den Nordiske paviljongen ved Biennalen i Venezia 2009, The Collectors, var en estetisk sterk og konseptuelt overbevisende imitasjon av to samleres hjem. Gjennom narrativ iscenesettelse rettet Elmgreen & Dragset fokuset mot kunstsamlerens privatsfære. Ved å benytte dette grepet som kuratorisk modell og utstillingskonsept, brøt de med den tradisjonelle nasjonale inndelingen av paviljongene i Giardini, og koblet sammen den nordiske og den danske paviljongen i en helhetlig utstillingsmodell.

Utstillingen var overskridende på flere nivåer i sin problematisering av kunstsamlerens rolle i kunstverdenen. Samlerens identitet og praksis ble synliggjort på en humoristisk og kritisk måte. Med et gjennomkomponert grep rettet de oppmerksomheten mot middelklassen, kjernefamilien og den enslige, homofile mannens verdier og livsstil, som i en queer twist ender i tragedie – kjernefamiliens oppbrudd og fraflytting og den homofile mannens selvmord. Sett i lys av den økonomiske krisen som har rammet vesten, og som kommentar til den overdrevne omsetningen av samtidskunst de siste ti årene, var The Collectors en poengtert og selvironisk utstilling. Etter juryens mening markerte verket et fremragende kunstnerisk høydepunkt i 2009.»

Arbeidsutvalget for Seksjon for kunst, Norsk Kritikerlag,
Janicke Iversen (leder), André Gali, Dag Solhjell, Mona Gjessing, Erling Moestue Bugge.

Den danske og nordiske paviljongen 2009

Prosjektet som resulterte i Elmgreen & Dragsets The Collectors ble initiert av Office of Contemporary Art Norway, vertskapsorganisasjon for den nordiske paviljongen 2009 og Kunststyrelsen i Danmark, som er kommissærer for de respektive paviljongene, med intensjon om å skape et «transnasjonalt nabolag» på Giardini-området, en utstillingskontekst som tradisjonelt har vært forbeholdt nasjonal representasjon. Elmgreen & Dragset ble utpekt som kuratorer av Christine Buhl Andresen, leder for det danske Kunstråds internasjonale billedkunstkomité og Marta Kuzma, Direktør for Office for Contemporary Art Norway.

De deltagende kunstnerne og kollektivene, både skandinaviske og internasjonale var Thora Dolven Balke, Massimo Bartolini, Hernan Bas, Guillaume Bijl, Maurizio Cattelan, Elmgreen & Dragset, Pepe Espaliú, Tom of Finland, Simon Fujiwara, Han & Him, Laura Horelli, Martin Jacobson, William E. Jones, Terence Koh, Jani Leinonen, Klara Lidén, Jonathan Monk, Nico Muhly, Norway Says, Henrik Olesen, Nina Saunders, Vibeke Slyngstad, Sturtevant og Wolfgang Tillmans.

Pressekontakter for spørsmål knyttet til Kunstkritikerprisen 2009

Janicke Iversen: janicki@online.no
André Gali: andregali@galiblog.com
Ytterligere bilder og informasjon om kunstnerne og utstillingen finnes på www.danish-nordic-pavilions.com.


Ingressbilde: Elmgreen & Dragset