Nominasjoner til Kunstkritikerprisen 2013

Tre utstillinger i Oslo Kunsthall, Nasjonalgalleriet/Munch-museet og Henie-Onstad Kunstsenter er nominert til Kunstkritikerprisen 2013.

10. februar 2014

Våren 2014 utdeles kunstkritikernes egen pris for sjette gang. Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har nominert følgende tre utstillinger:

Hold stenhårdt fast på greia di, Oslo Kunsthall 9.3.–21.4.2013
Kvinnelige kunstnere/verk fra 1970–80-tallet løftes frem fra glemselen og gis en velfortjent plass i offentligheten. En frisk utstilling som engasjerte både visuelt og innholdsmessig med en form og tematikk som fortsatt kjennes relevant og viktig. Grundig forarbeid, mye nytt og noe gjenkjennelse om et viktig tema i stemmerettsåret 2013. Utstillingen i seg selv var fint presentert, men vel så viktig er jobben kuratorene gjorde for å finne frem til, og samle sammen, viktig historisk kildemateriale.

Edvard Munch 1863–1944, Nasjonalgalleriet og Munch-museet 2.6 –13.10.2013
Utstillingen ga et rikt og mangefasettert innblikk i vår viktigste billedkunstners mektige univers, i en vellykket kombinasjon av kronologi og tematikk, med en radikal scenografi som på en vellykket måte utdypet utstillingens hovedgrep. Munch er presentert i hele sin bredde, både tematisk og teknisk. Selvportrett og livsfriser dannet rammer for utstillingen. Det satte tonen for det dypt subjektive og radikalt selvutleverende som preget hans kunstneriske univers. Et påfallende og virkningsfullt grep var å male veggene i de samme fargene som Munch selv brukte på en symbolsk måte, for å understreke temaet i det enkelte utstillingsrom.

Arne Nordheim i kunsten, Henie-Onstad Kunstsenter 22.8.2013–12.1.2014
En interessevekkende utstilling som favnet bredt: Både verk som hyller Nordheim og hans musikk, verk som henter direkte inspirasjon fra hans komposisjoner, men også da flere store kunstneriske prosjekter skapt av Nordheim selv, og samarbeidsprosjekter mellom Nordheim og andre kunstnere. Utstillingen viste hvor rikt, omfattende og tverrdisiplinært hans prosjekt var. Henie-Onstad Kunstsenter har skapt en usedvanlig rik, sterk og gripende utstilling.

Kunstkritikerprisen, utformet av billedkunstner Arne Nøst, tildeles det kunstprosjektet som oppfattes som det mest betydningsfulle i året som gikk. Alle de tre nominerte utstillingene fremstår som verdige kandidater. Vinneren utpekes etter uravstemning blant kunstseksjonens medlemmer.

Tidspunkt og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.