Kunstkritikerprisen 2013 til utstillingen Munch 150

Nasjonalmuseet og Munch-museet mottar Kunstkritikerprisen 2013. De får prisen for samarbeidet om Munch 150 (2.6.–13.10.2013)

29. april 2014
Jon ove steihaug  mai britt guleng og nils ohlsen som tok imot prisen fra leder for arbeidsutvalget for kunstkritikerprisen. foto henning hoeholt.
Jon-Ove Steihaug, Mai Britt Guleng og Nils Ohlsen mottar prisen fra Mona Gjessing. (Foto: Henning Høholt)

Kunstkritikerprisen 2013 er tildelt Nasjonalmuseet og Munch-museet for utstillingen Munch 150 som ble vist i Nasjonalgalleriet og i Munch-museet.

Jubileumsutstillingen Munch 150 var den mest omfattende presentasjonen av Edvard Munchs arbeider noensinne. I året hvor vi feiret 150-årsdagen for Munchs fødsel, kunne tilreisende fra hele verden komme til Oslo og oppleve denne helt unike utstillingen av en den moderne billedkunstens store mestere. Til sammen fikk publikum oppleve hele 220 malerier og ca 50 verk på papir på de to visningsstedene. Verk fra 1882–1903 ble vist i Nasjonalgalleriet, mens arbeider fra 1904–1944 kunne oppleves i Munch-museet. Utstillingen rommet mange hovedverk og flere mindre kjente arbeider. Rekonstruksjonen av Livsfrisen slik den ble vist i Berlin i 1902 utgjorde ett av høydepunktene på Munch 150, Reinhardt-frisen fra 1906–1907 et annet. Munch 150 tegnet et samlet bilde av Edvard Munchs kunstnerskap, og med utstillingen fulgte dessuten en omfangsrik katalog som, blant annet, viser enkelte nye perspektiver fra de siste tiårenes Munch-forskning.

Munchs kunst ble i forbindelse med den aktuelle utstillingen hentet frem fra egne samlinger og ble supplert av innlån fra offentlige og private samlinger, nasjonalt og internasjonalt. Fire kuratorer, to fra Nasjonalmuseet og to fra Munch-museet viste at de, gjennom et meget godt samarbeid, kunne regissere en oppsetning alle ville ha med seg. Besøkstallet til Munch 150 ble dobbelt så høyt som forventet, køene utenfor museene var av et slikt omfang at arrangørene ble fullstendig overrasket og interessen fra presse og media, både nasjonalt og internasjonalt, har gjennom hele utstillingsperioden vært svært stor.

Kunstkritikerprisen deles i år ut for sjette gang og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som er gått.

De to andre nominerte var:
• Hold stenhårdt fast på greia di, Kunsthall Oslo (9.3.–21.4.2013)
• Arne Nordheim i kunsten, Henie-Onstad Kunstsenter (22.8.2013–12.1.2014).

Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra Seksjon for kunsts drøyt 90 medlemmer. Prisvinnerne mottar en statuett utformet av bildekunstner Arne Nøst.

Kritikerprisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008), kunstnerduoen Elmgreen og Dragset for prosjektet The Collectors (2009), Henie-Onstad Kunstsenter (2010), Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie-Onstad Kunstsenter (2011) og Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3,14 for samarbeidet om to større utstillinger med kinesisk samtidskunst i Kunstmuseene i Bergen og i galleriet 3,14 (2012).

Much 150 logo