Vinner av Kunstkritikerprisen 2015 offentliggjort

Kari J. Brandtzæg mottar Kunstkritikerprisen 2015.

20. april 2016
Henriksørensen ærensmark
Henrik Sørensen, Ærens mark

Kari J. Brandtzæg tildeles Kunstkritikerprisen for 2015. Hun får prisen for utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 som ble vist på Kunstnernes Hus 30.01.–29.03.2015. Kuratorassistent var Erikka Fyrand.

Prisen blir delt ut under et arrangement fredag 29. april kl. 17.00–18.00 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 (2.etasje). På programmet står prisutdeling, tale til prisvinner ved kunstner Victor Lind med taletittel «Engasjert kunsthistorie», og musikalsk innslag ved cellist Tanja Orning. Enkel servering.

Om prisvinner
Utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 springer ut av et møysommelig og grundig forskningsarbeid, noe som tydelig gjenspeilet seg i resultatet. Ordnet i en tematisk inndelt utstilling, belyste de mange ulike verkene hvordan kunst gjennom flere tider på ulike måter har tematisert og tatt opp i seg krigens innvirkninger på samfunnet, men også det politiske klimaet som har preget ulike tidsperioder.

Samlet sett ga utstillingen publikum en særegen mulighet til selv å se brudd og kontinuitet i den politiske kunstens norske historie, en mulighet som neppe kommer igjen med det første. Verkene som ble vist i den aktuelle utstillingen befinner seg ellers i private samlinger eller i offentlige magasiner, og Brandtzæg hadde nedlagt et stort arbeid med å fremskaffe relevante arbeider.

Til sammen ble det hentet inn 150 verk av 27 kunstnere, lånt inn fra Statens Museum for Kunst i København, Malmö Konstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munchmuseet (Rolf E. Stenersens samling), Trondheim kunstmuseum, KODE – Kunstmuseene i Bergen, Stavanger Kunstmuseum, Drammens Museum / Holmsbu Billedgalleri / Henrik Sørensens Samlinger, Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Arbeiderpartiet, Berner Gruppen, Standard (OSLO), KORO/URO, Sven Oluf Sørensen, private samlere og ikke minst kunstnerne selv.

Flere av arbeidene på utstillingen hadde heller ikke vært vist offentlig i Norge på et halvt århundre. Et eksempel er Ærens mark av Henrik Sørensen som hadde vært stuet vekk i over 50 år i magasinet på Statens Museum for Kunst i København. Visning av dette maleriet ble godt hjulpet av Sven Oluf Sørensen, sønn av Henrik Sørensen, som dekket kostnadene til nødvendig teknisk konservering.

Krigens skygge. Politisk Kunst i Norge 1914–2014 var akkompagnert av en solid katalog som åpnet for en utvidet forståelse av politisk kunst i Norge gjennom 100 år. Katalogen ble utgitt på forlaget Teknisk Industri. Utstillingens kuratoriske ambisjonsnivå gjorde den, for øvrig, til en inspirasjon for kuratorer som jobber med å lete opp verk og kunstnere utenom den etablerte norske kunsthistoriske kanon.

Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 viste verk av Henrik Sørensen (1882–1962), Per Krohg (1889–1965), Reidar Aulie (1904–1977), Willi Midelfart (1904-1975), Kai Fjell (1907–1989), Arne Ekeland (1908–1994), Nanna Broch (1879–1971), Per Kleiva (1933), Willibald Storn (1936), Victor Lind (1940), Morten Krohg (1937), Elisabeth Haarr (1945), Elsebet Rahlff (1940), Thomas Kvam (1972), Anders Eiebakke (1970), Andrea Lange (1967), Shwan Dler Qaradaki (1977), Ane Hjort Guttu (1971), Lene Berg (1965), Vanessa Baird (1963), Toril Goksøyr (1970) & Camilla Martens (1969), Matias Faldbakken (1973), Marte Aas (1966), Ivan Galuzin (1979) og Knut Åsdam (1968).

Om Kunstkritikerprisen
Kunstkritikerprisen deles i år ut for åttende gang og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som er gått. De to andre nominerte til Kunstkritikerprisen var:

Melgaard+Munch The End of It All Has Already Happened på Munchmuseet i Oslo kuratert av Lars Toft Eriksen og Momentum 8: Tunnel Vision, 8th Nordic Biennial of Contemporary Art, Moss, kuratert av Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler og Toke Lykkeberg.

Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra medlemmene i Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag. Prisvinnerne mottar en statuett utformet av bildekunstner Arne Nøst. Kritikerprisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008), kunstnerduoen Elmgreen og Dragset for prosjektet The Collectors (2009); Henie Onstad Kunstsenter (2010), Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter (2011); Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3,14 for samarbeidet om to større utstillinger med kinesisk samtidskunst i Kunstmuseene i Bergen og i galleriet 3,14 (2012); Munchmuseet og Nasjonalmuseet for fellesutstillingen Munch 150 (2013); og til Nordnorsk Kunstmuseum for utstillingen Peder Balke Visjon og Revolusjon (2014).

Prisutdelingen arrangeres i samarbeid med Fritt Ord.